Inrichtingsplan Groenzone

do 17 mei 2007, 19:01 Actueel

Lansingerland - Groenzone en Bergboezem gaan de komende jaren veranderen. Meer natuur en water in de Groenzone en Bergboezem.

De Groenzone en Bergboezem gaan veranderen. De plannen voor de herinrichting zijn bijna klaar en de grondverwerving is in volle gang. Over de herinrichting van de Bergboezem heeft u vorig jaar uw wensen kenbaar kunnen maken. Zo mogelijk zijn die meegenomen in het nieuwe ontwerp. De inrichtingsplannen voor de Groenzone worden na de zomer aan u gepresenteerd. Tijdens een informatiebijeenkomst horen de plannenmakers graag uw mening.

De Groenzone Berkel-Pijnacker en de Bergboezem Oude Leede liggen ingeklemd tussen de (nieuwe) woonwijken van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Om te voorkomen dat de gemeenten aan elkaar groeien zijn er plannen ontwikkeld om het tussengebied open te houden en opnieuw in te richten. Over tien jaar is de Groenzone veranderd van een glastuinbouwgebied in een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied. De Bergboezem behoudt zijn open karakter, maar met de herinrichting komt het accent te liggen op water, natuur en recreatie. In de boezem wordt de waterbergingsfunctie versterkt.

De Groenzone en Bergboezem zijn onderdeel van de Groenblauwe Slinger. Een S-vormige open ruimte tussen de Haagse en Rotterdamse regio die het Groene Hart verbindt met Midden-Delfland. De komende jaren groeit de Groenblauwe Slinger uit tot een waterrijk natuurgebied van ongeveer 200 km2. Hiervoor zal de land- en tuinbouw soms moeten wijken. In 2013 is de basis gelegd voor een vitaal en robuust groenblauw raamwerk dat zorgt voor een goede balans tussen stad en land. De Groenzone en Bergboezem vormen hierin een belangrijke schakel.

Dienst Landelijk Gebied (DLG) maakt in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland het definitieve inrichtingsplan voor de Groenzone op basis van het Masterplan uit 2004. Samen met onder andere het Hoogheemraadschap van Delfland en de toekomstig beheerder Staatsbosbeheer, geeft DLG alle functies een plaats in het plan. Dan wordt bijvoorbeeld duidelijk waar natuur- en recreatiegebieden komen, waar straks de wandel- fiets- en ruiterpaden liggen en welke maatregelen nodig zijn voor een goede waterhuishouding.

Ook de barrières door weg en spoor moeten worden opgelost. Een voorbeeld daarvan is de Klapwijkse Knoop, waar de Hofpleinlijn en N470 belangrijke doorgaande ecologische en recreatieve verbindingen doorsnijden. Met ecoducten, natuurvriendelijke oevers in bestaande watergangen en groene stapstenen blijft de verbinding behouden.

De afgelopen maanden heeft DLG zich vooral geconcentreerd op de uitwerking van het gebied rond de Klapwijkse Knoop. Dit voorjaar wordt het plan voor het gebied tussen de N470, Kleihoogt en Meerweg gemaakt. Dit wordt een gebied met een verscheidenheid aan paden voor de wandelaar, fietser en ruiter. Kenmerkend zijn het ’poldermozaïek’ van droge en natte graslanden en waterpartijen en het speelbos. Extra aandacht is er voor verbindingen met de (nieuwe) woonwijken, grenzend aan de Groenzone. Daarna zal worden ingezoomd op het gebied langs de Katwijkerlaan. Het totale definitieve inrichtingsplan voor de Groenzone zal rond het najaar klaar zijn.

http://www.lansingerland.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=64&fontsize=12&stukid=2102

Uit de krant