Minder slachtoffers misdrijven

Actueel 9 keer gelezen

Regio - Het aantal mensen in Haaglanden dat slachtoffer is geworden van misdrijven als fietsdiefstal, diefstal uit een auto of woninginbraak is opnieuw gedaald. Het aantal slachtoffers van geweldsmisdrijven is stabiel. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR), het jaarlijkse onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek dat wordt uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie.

Voor dit onderzoek zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 750 mensen in de negen Haaglandse gemeenten telefonisch of mondeling ondervraagd. Het is de tweede keer dat de VMR is uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn in lijn met de forse daling van het aantal aangiften van misdrijven in de afgelopen jaren. Vanaf 2002 is het aantal aangiften gedaald met 24 procent.

Inwoners voelen zich veiliger

De bevraagde inwoners geven aan dat zij zich in 2007 iets veiliger voelen dan in 2006. Ruim een kwart (27,2%) zegt zich wel eens onveilig te voelen. In een ander, gelijksoortig onderzoek in 2005 gaf nog ruim 40 procent te kennen zich wel eens onveilig te voelen.

Het publiek meent dat de politie meer aanwezig en aanspreekbaar is als dat nodig is. De score voor beschikbaarheid steeg met ongeveer tien procent. De tevredenheid over het contact met politiemensen is een fractie gestegen. Haaglanden scoort op dit punt weliswaar beter dan het landelijk gemiddelde, maar de korpsleiding is toch van mening dat de komende jaren moet worden geïnvesteerd om dit contact verder te verbeteren.

Bereidheid om aangifte te doen

Volgens de Veiligheidsmonitor steeg het aantal slachtoffers dat bereid is aangifte te doen licht. Politie Haaglanden vindt dit een belangrijk aandachtspunt en komt in het najaar met een publiekscampagne om te benadrukken dat aangifte doen van groot belang is. Het geeft de politie niet alleen de kans om een misdrijf op te lossen, maar is ook van belang om te kunnen zien in welke wijken buurten extra aandacht moet worden besteed aan bepaalde vormen van criminaliteit.

Uit de krant