Bodemverontreiniging Rembrandtlaan
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo telstar-online.nl

Bodemverontreiniging Rembrandtlaan

  •   10 keer gelezen   Actueel

Voorburg - Het college gaat actief aan de slag met de bodemverontreiniging van het voormalige benzinestation aan de Rembrandtlaan in Voorburg. Dat bleek vorige week tijdens een vergadering van de commissie OG. Het onderwerp wordt op 1 september opnieuw op de agenda gezet.

Door Ingrid Rompa

Volgens de omwonenden zijn de gemeente en de voormalig pomphouder reeds in 1999 tot een compromis gekomen om het benzinestation te sluiten vanwege overlast. “De voormalige pomphouder heeft destijds een fors bedrag aan gemeenschapsgeld ontvangen. Niet alleen voor de sluiting van het benzinestation, maar ook voor de sanering van de vervuilde grond”, aldus een inspreker.

De sanering heeft volgens de omwonenden niet volledig plaatsgevonden. “Er is weliswaar een start gemaakt om te saneren, maar de daadwerkelijke sanering van ernstige bodem- en grondwaterverontreiniging is nog steeds een toekomstvisioen.” In de loop van de jaren hebben omwonenden contact gezocht met de gemeente en de provincie over de stand van zaken met betrekking tot deze sanering. “Helaas zonder resultaat.”

Wat de omwonenden vooral ontstemd is dat de voormalige pomphouder nog steeds weigert te saneren, terwijl hij jaren geleden een bedrag van 200.000 gulden aan gemeenschapsgeld heeft ontvangen. “Naar ons inziens zijn de gemeente en de provincie behoorlijk in gebreke gebleven als het gaat om de schriftelijke communicatie naar elkaar én naar de voormalige pomphouder.”

Door nalatigheid van de gemeente en de provincie is de bodem tot op heden nog steeds verontreinigd, meent de inspreker. “Na tien jaar spreken zij nog steeds over ernstige maar niet urgente bodemverontreiniging. Als omwonenden vragen wij ons af hoe lang het nog gaat duren voordat deze ernstige bodemverontreiniging het label urgent krijgt.”

Getemperd enthousiast

De omwonenden zijn “getemperd enthousiast” dat de gemeente heeft besloten te starten met een civiele procedure. “Iedereen weet dat zo’n procedure jaren in beslag kan nemen. De omwonenden zouden er meer baat bij hebben als de gemeente samen met de provincie meer doeltreffende middelen inzet dan alleen het starten van deze procedure.”

Tijdens de vergadering vroegen de omwonenden de leden van de commissie met een daadkrachtige oplossing te komen, “zodat het voortslepende conflict tussen gemeente, provincie en voormalige pomphouder op korte termijn tot een juist einde kan worden gebracht”.

Ontstemd

De VVD is het helemaal eens met de omwonenden en had ervoor gezorgd dat de beantwoording van schriftelijke vragen over dit onderwerp op de agenda werd gezet. “Wij zijn ontstemd over het feit dat een ondernemer van de gemeente geld ontvangt om zijn bedrijf te beëindigen en dat deze ondernemer vervolgens niet aan zijn verplichtingen voldoet om de bodem te saneren. Vanaf 2001 tot op heden is er vrijwel niets gedaan om het probleem op te lossen. Dat is voor ons onbegrijpelijk. We verwachten vanaf nu een daadkrachtig optreden van de wethouder en we zullen dit nauwlettend volgen.”

De overige commissieleden zijn het eens met de VVD. De PvdA wilde ook weten of er nog meer van dit soort locaties zijn. “Waar dit al gebeurt of kan gaan spelen.” De OPVL vroeg zich af of er een lijst kan worden samengesteld met alle benzinepompen die in Leidschendam-Voorburg hebben gestaan. “En of er gesaneerd is.”

Afspraken

Wethouder Beimers liet weten inmiddels een afspraak te hebben gemaakt met de voormalig pomphouder. “Ik zal onze advocaat daar ook bij uitnodigen.” Verder meldde hij ook afspraken te hebben gemaakt met de Gedeputeerde. “Wij zullen in dit dossier eenparig optreden teneinde nakoming van de gemaakte afspraken af te dwingen en er voor zorgen dat de nog aanwezige verontreinigingen worden verwijderd. Wij zullen daartoe alle denkbare middelen inzetten.”

De gemeente heeft inmiddels de civiele procedure opgestart, vertelde hij. “Maar ik zal nagaan – samen met de advocaat – welke andere middelen nog kunnen worden ingezet. Ik ben het met de commissieleden eens dat de gemeente hier wel degelijk een zorgplicht heeft.” In de verontreinigde grond bevindt zich onder meer een waterleiding. Volgens Beimers is er “geen sprake van humane risico’s als gevolg van de verontreiniging”. Hij is echter graag bereid om de GGD hier zelfstandig naar te laten kijken.

GGD-advies

De VVD wil na de zomervakantie in de commissie OG het GGD-advies zien, de reactie op de brief van de inspreker, de voortgangsrapportage, en een rapportage van het overleg met de advocaat. Het onderwerp zal op 1 september opnieuw op de agenda worden gezet. Volgens de wethouder worden de bewoners regelmatig en actief bij de voortgang van dit dossier betrokken. De inspreker hoopt dat de wethouder zich echt aan zijn woorden zal houden. “Want na tien jaar is het wel genoeg geweest.”


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9767773&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227765&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>