Afbeelding

Raad kiest voor aanleg miljoenenecoduct

Actueel 4.974 keer gelezen

Pijnacker - Vanavond is in de raadsvergadering een beslissing genomen over de realisatie van een nieuwe fietsroute die de regio verbindt. De route loopt onder andere door natuurgebied de Ackerdijk in Pijnacker. Na een lange discussie over het nut en de noodzaak, waar zo nu en dan de emoties hoog opliepen, is het plan door een kleine meerderheid van de gemeenteraad goedgekeurd.

Omwonenden hebben de afgelopen maanden fel geprotesteerd, niet alleen vanwege de onwenselijke route dwars door het prachtige natuurgebied, maar vooral vanwege de zinloosheid ervan, gezien er al een tunnel verderop is. Ook de gemeenteraadsfracties kregen gaandeweg steeds meer twijfels.


De kosten voor deze fietsroute zijn daarnaast fors, met een totale raming van 58 miljoen euro die door meerdere gemeenten worden gedragen. VVD-wethouder Bart van Straten wil een bedrag van 2,5 miljoen reserveren voor het plan, onder andere voor de bouw van een ecoduct. Deze investering heeft deze week nog kritiek gekregen van lokale ondernemers, die betoogden dat dit geld beter besteed kan worden aan bijvoorbeeld het lokale winkelcentrum in Pijnacker.

Participatie

Inspreker Rob van Paassen hekelt de participatie met betrokken inwoners rondom de kwestie. Hij vindt dat er in het verleden sprake is geweest van goed contact met de inwoners van Oude Leede, maar in het geval van de beoogde fietsroute voelen zij zich helemaal niet gehoord. Burgers zijn ontstemd over het gebrek aan begrip en kennis bij de overheid. “Er zijn grote emoties in de leefomgeving. Dit was niet nodig geweest als de participatierichtlijn was gevolgd”, aldus Van Paassen.

Forse kritiek Gemeentebelangen

Fractievoorzitter Bernard Minderhoud van Gemeentebelangen wilde vanavond eigenlijk geen besluit nemen: “Er is vlak voor de vergadering nog allerlei nieuwe informatie naar voren gekomen.” Tegenover voorzitter Björn Lugthart kon hij echter niet concreet aantonen om wat voor informatie het ging, dus zijn voorstel werd van tafel geveegd. Hij doelde onder andere op het feit dat Rijkswaterstaat hem heeft ingelicht dat de locatie van de brug nog niet vaststaat, dus dat het samen met inwoners kijken naar alternatieve routes gewoon nog mogelijk zou moeten zijn.

Janno Meijer van het CDA: “De financiële update en planning zijn in de loop der jaren veranderd. Het overleg met de inwoners is daarnaast onvoldoende geweest. Wij adviseren daarom een stop in de plannen en het onderzoeken van een alternatief.” Hij diende met zijn fractie een milde én verstrekkende motie in. 

Diervriendelijke verlichting

Nita Graafland van Fractie Graafland stelde namens de VVD, D66, PPN en PvdD voor om het tracé zoveel mogelijk noordelijk te situeren, zonder financiële consequenties. Carla van Viegen van PvdD benadrukte dat de route geen nadelige gevolgen mag hebben voor de flora en fauna. “Het is belangrijk dat de ecologische kwaliteit door de metropolitane fietsroute niet verloren gaat.” De PvdD diende samen met PPN, D66, fractie Graafland, de CU/SGP en de VVD twee wijzigingsvoorstellen in om bij de aanleg van de fietsroute de biodiversiteit te versterken en diervriendelijke verlichting toe te passen. De voorstellen behaalden een meerderheid.

Debat

Rob van der Welle van CU-SGP noemde het een complex dossier, omdat het gaat om bevoegdheden vanuit meerdere gemeenten. Hij vroeg aan wethouder Bart van Straten in ieder geval een ‘duidelijke tijdlijn’ voor de toekomst. “We moeten in de participatie twee tot drie spades dieper!” VVD’er Gert-Jan Klapwijk wilde vooral doorpakken. “We kunnen het de inwoners niet aandoen om het weer uit te stellen. We moeten niet terug naar de tekentafel, maar met de bewoners gaan kijken welke drie aangedragen opties het beste zijn.” Het leverde een behoorlijke discussie op met Janno Meijer van het CDA. Ook Bernard Minderhoud van Gemeentebelangen mengde zich: “Over tien jaar hebben we misschien een route waarover we zeggen, daar hebben we geen moer aan.”

Harald van Zielst van Trots Pijnacker-Nootdorp was ook zonneklaar: “Trots was en is tegen de aanleg van dit fietspad. De Ackerdijkse Plassen is een stiltegebied. Ook het kappen van een paar honderd bomen ziet Trots niet als een bijdrage aan de natuur. En dan het financiële plaatje. Het is al een verdubbeling en er komen vast nog veel meer kosten bij!” Ben Glaser van Eerlijk Alternatief: “We zitten hier met heel veel mensen, ook op de tribune. Mensen met kennis. En ja, het is heel ingewikkeld. We zijn er sinds 2013 mee bezig. Naast alle zorgen, maken wij ons vooral zorgen over de kosten!” Jaap Koole van D66: “Wat voor ons belangrijk is, is dat er naast de vele auto’s in onze regio een gezonder manier komt om van en naar je werk te gaan. Het is nu tijd om een besluit te nemen en vooruit te kijken.” Kavita Hira van PPN: “Wij zijn voor het investeren in duurzame alternatieven. Laten we juist deze vergadering benutten om een besluit te nemen.”

Emotie

Wethouder Bart van Straten (VVD) kreeg het flink aan de stok met een emotionele Janno Meijer van het CDA en Bernard Minderhoud van Gemeentebelangen. Inhoudelijk ging hij niet in op de verwijten en vragen van het tweetal, maar hield stoïcijns zijn betoog. “Daar ga ik niet op in”, zei hij herhaaldelijk. Hij beantwoordde wel een vraag over opnieuw onderhandelen over de hoogte van de financiële bijdrage, maar daar voelde hij niets voor. Wel wil hij kijken naar een zo goed mogelijk natuurbehoud. Harald van Zielst wil meer duidelijkheid over extra kosten voor het onderhoud van het fietspad: “Of hebben we het hier over een blanco cheque?” Ook daar wilde de wethouder geen discussie over voeren.

Tegen het eind van de avond werd er geschorst. Janno Meijer gaf direct na de schorsing aan dat hij ‘alleen nog zijn meest verstrekkende motie in stand houdt’ en verder ‘vanavond geen woord meer heeft te zeggen’. In deze ‘verstrekkende’ motie verzocht Meijer het college onder andere pas over te gaan tot formele besluitvorming op het moment dat er overleg is geweest met omwonenden en belanghebbenden over een alternatieve route voor in ieder geval tracégedeelte 10 en er zekerheid is over de subsidieverlening voor de gehele fietsroute tussen Delft en Rotterdam. De motie werd afgewezen. Bernard Minderhoud gaf verder nog aan niet tevreden te zijn over de beantwoording van de wethouder en sprak zelfs over een ‘vertrouwensbreuk’. Hij bood zelfs zijn excuses aan aan alle inwoners voor ‘de wanstaltige vertoning in deze gemeenteraad.’ De burgemeester pareerde dat met: ‘Dat zijn uw woorden.’

Hoe dan ook: de fietsroute komt er. Hieronder de stemming.


Het fietsecoduct voor woon-werkverkeer zou een cruciaal element zijn van een nieuwe ‘metropolitane fietsroute’ tussen Delft en Rotterdam Alexanderpolder. Het is de bedoeling dat er ook ruimte is voor dieren om over te steken. Het fietsgedeelte inclusief de hellingen aan weerszijden is in het plan 500 meter lang en het ecogedeelte inclusief hellingen is 200 meter lang. Het geheel zou elf meter breed worden. De fietsroute loopt vanaf het fietsecoduct enkele kilometers over grondgebied van Pijnacker-Nootdorp langs de Ackerdijkse Plassen naar de brug over de Zweth.


Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant