Harry Hendriks en Johan Molenbroek.
Harry Hendriks en Johan Molenbroek.

Aandacht gevraagd voor nieuwe aardwarmteput TU Delft

Actueel 1.736 keer gelezen

De initiatiefgroep Verantwoorde Geothermie Pijnacker-Nootdorp (VGPN) trekt weer aan de bel. Eerder vroegen ze aandacht voor de vergunningaanvragen van reeds bestaande aardwarmtesystemen bij Duijvestijn Tomaten aan de Overgauwseweg in Pijnacker en Ammerlaan The Green Innovator aan de Nootdorpseweg en nu wijzen ze op de ontwikkeling van een nieuwe aardwamteput vanuit de TU Delft, onder de noemer Geothermie Delft.

Harry Hendriks en Johan Molenbroek van de VGPN vertellen dat deze ‘put’ straks op een diepte van twee kilometer heet water oppompt aan de Delfgauwse kant van de A13, ter hoogte van Tuincentrum Ranzijn. Op grondgebied van Pijnacker-Nootdorp of daar heel dichtbij.

De heren vinden nog steeds dat er veel meer aandacht moet zijn voor de eventuele risico’s van aardwarmteboring en het ontbreken van afdoende risico-ontzorgen van de omwonenden. Als er op termijn iets zou gebeuren met de bodem – zoals dat in Groningen is gebeurd door de winning van aardgas – wie is dan verantwoordelijk voor de schade en wie neemt het voortouw bij het oplossen van de problemen en alles wat daarbij komt en legt de bewijslast niet neer op de schouders van onschuldige burgers?
Bij aardwarmteboring wordt heet water op plek A naar boven gehaald en het afgekoelde water wordt op plek B teruggebracht in de bodem. Het gaat om 180 tot 360 kuub water per uur. De deskundigen zeggen dat de ‘waterbalans’ zich in de bodem herstelt, maar Hendriks en Molenbroek stellen dat dit pas op de langere termijn zal moeten blijken.

Harry Hendriks vindt ook dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp er zelf ook iets van zou moeten vinden in het inwonerbelang, maar volgens Hendriks vinden ze er tot nu toe niets van

De heren hebben zich grondig in de materie verdiept en vertellen dat ook in de nieuwe Mijnbouwwet – waarin de vergunningverlening voor aardwarmteboringen moet zijn geregeld – het nog altijd onduidelijk is wie op welk moment verantwoordelijk is en actie moet ondernemen.

“Wij vinden het onbegrijpelijk dat dit met Groningen in het achterhoofd nog steeds niet is geregeld en afgedekt. Neem een bedrijf als Duijvestijn Tomaten. Dat is verkocht aan een grotere onderneming, een investeringsmaatschappij, met een hoofdkantoor in Londen. Zie je de gemeente Pijnacker-Nootdorp al verhaal halen ergens in Londen? Die aardwarmtecontracten lopen bovendien heel lang – tot 35 jaar – en intussen kunnen de exploitanten van aardwarmte overgegaan zijn in andere handen of eventueel zijn opgehouden te bestaan. Kan allemaal gebeuren. Dus wij dringen er andermaal op aan dat dit beter wordt geregeld voordat er een vergunning voor de winning van aardwarmte wordt verleend”, aldus Harry Hendriks.

Hendriks en Molenbroek wijzen erop dat ze geen tegenstander zijn van aardwarmte. Heet water dat op een diepte van rond de twee kilometer wordt opgepompt en na gebruik weer wordt teruggebracht in de bodem, kan een prima bron van duurzame en Co2-vrije energie zijn. Maar dan wel zodanig dat het allemaal goed is geregeld.

Het gebied tussen Delft en Zoetermeer is qua bodemgesteldheid op grote diepte zodanig van aard dat er veel heet water in en tussen de diverse zandlagen te vinden is.

Molenbroek: “Dat is prachtig natuurlijk, maar een kernvraag voor ons is: van wie is dat warme water? Van een paar grote tuinbouwbedrijven die met de nodige subsidie dat hete water oppompen? Wij zeggen principieel: dat hete water is van ons allemaal? En wie er dan allemaal onder allemaal vallen, dat is nog even te bezien. Met andere woorden: die aardwarmte moet ten goede moeten komen aan de samenleving; ons allemaal dus.”

Geothermie Delft is een samenwerkingsverband van de TU Delft, Aardyn, Shell Geothermal en Energie Beheer Nederland dat een aardwarmteput wil ontwikkelen voor het verwarmen van de campus van de TU en Delftse woonwijken zoals Buitenhof en Voorhof in Delft.

Inloopavond
Harry Hendriks en Johan Molenbroek zijn in gesprek geweest met de directie van het project en hebben de nodige kritische vragen gesteld. Ze zijn van plan een uitgebreide inspraakreactie te maken. Tegelijk wijzen ze er op dat volgende week dinsdag 5 maart een inloopavond plaatsvindt.

Die inloop is 18.00 en 21.00 uur bij de Faculteit CiTG aan de Stevinweg 1 in Delft. Op de eerste verdieping die te bereiken is via de hoofdingang. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Je kunt ter plekke kennisnemen van de plannen via tekeningen en beschrijvingen. En ook vragen stellen en opmerkingen maken.

Hendriks en Molenbroek vinden dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp zelf op alle fronten pro-actiever zou moeten zijn door de inwoners op deze plannen te wijzen. Harry Hendriks vindt ook dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp er zelf ook iets van zou moeten vinden in het inwonerbelang, maar volgens Hendriks ‘vinden ze er tot nu toe niets van’.

De inloopavond wordt overigens georganiseerd vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat uiteindelijk verantwoordelijk is voor de vergunningverlening.

Vanaf 9 februari is het ontwerpbesluit met de bijbehorende documenten te zien op www.mijnbouwvergunningen.nl/delft. Tot en met donderdag 21 maart kan men een zienswijze indienen. Dat kan bij de inloopbijeenkomst maar ook schriftelijk via: Ministerie van EZK, Inspraakpunt Startvergunning Delft 1, Postbus 111, 9200 AC Drachten. Voor nadere informatie en contact met de VGPN, ook voor een gezamenlijke zienswijze: infovgpn@gmail.com en via: www.bewonersverenigingdelfgauw.nl.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant