Niet alle fracties zijn voorstander van een verruiming van de winkeltijden.
Niet alle fracties zijn voorstander van een verruiming van de winkeltijden.

Verruiming van de winkeltijden ligt toch wat gevoeliger

Actueel 2.375 keer gelezen

Verruiming van de winkeltijden ligt gevoelig bij een aantal fracties in de raad. Daar waar er raadsleden zijn die vinden dat een verruiming van de winkeltijden goed is voor de ondernemers en de inwoners, zijn er ook tegenstanders die denken dat een verruiming vooral gunstig is voor de grote ketens en juist nadelig is voor de kleine lokale ondernemer. De fractie van D66 benadrukt nogmaals dat het geen verplichting is, maar een mogelijkheid om de winkeldeuren te openen.

De Partij voor de Dieren vindt dat de scheiding tussen kerk en staat geborgd moet blijven bij de winkeltijden. Kleine ondernemers kunnen niet op tegen de grote ketens om veel meer open te zijn en dat benadeelt de lokale kleine ondernemers.

Ook het feit dat slechts zeven ondernemers input hebben geleverd vindt de Partij voor de Dieren niet representatief voor een dergelijk voorstel. “De Partij voor de Dieren is geen voorstander van een 24-uurseconomie. We moeten eerder consuminderen dan consumeerderen”, zegt Van Viegen. 

De fractie gebruikt het moment om erop aan te dringen dat winkeliers in koude tijden hun deuren dicht zouden moeten houden om geen warmte en energie te verspillen. “Extra openingstijden brengt extra energiekosten met zich mee”, zegt Van Viegen.

Een dag rust
De fractie van de CU-SGP is ook geen voorstander van een verruiming van de winkeltijden. De fractie denkt namelijk dat alleen de grote ketens hier optimaal van zullen profiteren. Eerder genoemde argumenten om dit wel te doen zoals: dat buurgemeentes wel open zijn of dat de ondernemer zelf kan kiezen of die open gaat, vindt de fractie geen goede argumenten. Om een stukje duurzaamheid te behalen, zou men volgens de fractie moeten consuminderen. Tenslotte vindt de fractie dat het goed is om een dag in de week even rust te nemen.

Impact loonkosten
Harald van Zielst geeft aan dat de fractie van Trots tegen een verruiming van de winkeltijden is. De fractie vindt dat door dit besluit de lokale ondernemers in het MKB in de steek gelaten worden ten gunste van de grote landelijke ketens. “De grote ketens hebben minder last van de impact van de verruiming dan de kleine ondernemers, waar verhoudingsgewijs de impact van de stijgende loonkosten beduidend hoger zijn”, zegt van Zielst.

Extra concurrentie
Volgens Trots heeft de lokale ondernemer nog extra last van dit besluit omdat het invloed heeft op de verhouding van winkel, administratieve verwerking en minder tijd hebben voor het gezinsleven.

Uiteindelijk denkt Trots dat dit besluit voor extra concurrentie zal zorgen voor de kleine ondernemers en zal leiden tot meer leegstand in de winkelcentra. Ook Trots is een voorstander van consuminderen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant