Afbeelding

Stijgende kosten voor Delfland: waterschapsbelasting 2024 omhoog

Actueel 1.093 keer gelezen

In het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland zullen inwoners en bedrijven in 2024 meer waterschapsbelasting moeten betalen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de steeds grotere uitdagingen in het werk van het waterschap. Bovendien wordt het, onder andere door klimaatverandering, steeds duurder om Delfland droog, veilig en leefbaar te houden.

De stijging van de waterschapsbelasting varieert tussen de 5% en 9% en is afhankelijk van de persoonlijke situatie van een inwoner of bedrijfseigenaar. De grootte van een huishouden telt mee, evenals de waarde van het huis of bedrijfspand. Daarnaast wordt bij het bepalen van het uiteindelijke belastingtarief van inwoners en bedrijven in het gebied van Delfland ook rekening gehouden met factoren zoals de hoeveelheid grond die een bedrijfseigenaar in bezit heeft. Een gezin met een eigen huis van 250.000 euro zal volgend jaar gemiddeld ruim 30 euro per jaar meer betalen, terwijl een huurder ongeveer 20 euro per jaar meer aan waterschapsbelasting bij Delfland zal betalen. Alle rekenvoorbeelden zijn te bekijken op een speciale tarievenpagina op hun website.

Uit de begroting van 2024, die op 30 november is vastgesteld door het algemeen bestuur van Delfland, blijkt dat het waterschap voor forse opgaven en uitgaven staat. Hoogheemraad Peter Ouwendijk, verantwoordelijk voor de financiën, legt uit dat Delfland hard blijft werken aan veilige dijken en aan het beperken van wateroverlast en watertekorten. Hij benadrukt dat de waterkwaliteit in het gebied onder druk staat door intensief landgebruik en de toename van stoffen die niet in het water thuishoren. Hierdoor wordt het moeilijker en dus duurder om het water schoon, gezond en levend te houden.

Ouwendijk wijst erop dat Delfland ook investeert in een nieuwe waterzuivering in Vlaardingen, noodzakelijk vanwege de groei van de bevolking en bedrijvigheid in het gebied. Hij benadrukt dat de zuivering moet voldoen aan steeds strengere eisen. De hoogheemraad erkent dat belastingstijging onvermijdelijk is, maar noodzakelijk voor het aanpakken van de waterbeheerproblemen en het waarborgen van een duurzame toekomst.

Delfland heft waterschapsbelasting om zijn waterrijke gebied droog, veilig en leefbaar te houden. Dit omvat dagelijkse inspanningen voor stevige dijken en duinen, schoon, gezond en levend water, waterpeilregulatie, rioolwaterzuivering en aanpassingen aan de verwachte zeespiegelstijging, droogteperiodes en plotselinge wateroverlast. Deze werkzaamheden zijn kostbaar en worden helaas steeds duurder. De waterschapsbelasting bestaat uit twee heffingen: de watersysteemheffing voor veilige dijken, gezond, schoon en levend water en minder kans op wateroverlast, en de zuiveringsheffing voor het schoonmaken van het afvalwater.

Alle informatie over de tarieven voor de waterschapsbelasting 2024 is te lezen op een speciale tarievenpagina op hun website. Meer details over de begroting zijn beschikbaar op een speciale begrotingspagina op dezelfde website.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant