Wethouder Marieke van Bijnen: "Het is belangrijk dat iedereen een kans krijgt op de arbeidsmarkt."
Wethouder Marieke van Bijnen: "Het is belangrijk dat iedereen een kans krijgt op de arbeidsmarkt." Remie Kranendonk | REEM.

Meer duidelijkheid over proefplaatsing

Actueel 2.443 keer gelezen

Pijnacker-Nootdorp – Eind deze maand wordt de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp gevraagd de Reïntegratieverordening Participatiewet Pijnacker-Nootdorp 2023 vast te stellen.

De verordening werd positief ontvangen door de verschillende fracties. “Het is mooi om te zien dat dit onderwerp alle fracties met elkaar verbindt en dat de fracties zich erin kunnen vinden. Dit is belangrijk want we willen dat iedereen een kans krijgt op de arbeidsmarkt, ook mensen met een beperking”, zegt wethouder Marieke van Bijnen.

Evaluatie
Jos Arends (EA) wil de nadruk vestigen op de evaluatie. Het lijkt hem van belang dat wanneer mensen via de participatiewet een baan hebben gekregen, na een jaar of twee jaar na te gaan of ze deze baan nog hebben. Mocht dit niet het geval zijn, te evalueren wat de oorzaken zijn en hoe je daar als gemeente op in kan spelen.
Volgens de wethouder worden de mensen vaak al gevolgd door een jobcoach. Ook wordt Humanitas ingezet voor de ondersteuning op financieel gebied. Dit kan soms nodig zijn wanneer mensen van een bijstandsuitkering overgaan naar loon. Het is dan fijn als er iemand met je mee kan kijken. De wethouder begrijpt echter wel de vraag van Arends en gaat kijken op welke manier er meer inzicht kan worden gegeven over de resultaten en de instroom en uitstroom in het jaarverslag.

Proefplaatsing
Voor de fractie van D66 weegt het positieve advies van Adviesraad Sociaal Domein zwaar mee in het oordeel. Wel heeft de fractie één punt van zorg namelijk de proefplaatsing. Hier staat dat de standaardtermijn van twee maanden niet verlengd wordt. De fractie vindt dat wanneer de werknemer meer tijd nodig heeft om zich in een bepaalde functie te bewijzen, deze tijd ook duidelijk beschikbaar moet zijn.

Maatwerk
Dit is nu wel mogelijk maar wordt niet duidelijk toegelicht, juist vanwege de inclusieve samenleving is het belangrijk dat dit duidelijk naar voren komt. “Reïntegratie is maatwerk. Volgens ons moet de deur ook voldoende open staan”, zegt Bholanath.
Wethouder Van Bijnen geeft aan dat dit niet nadrukkelijk als optie wordt meegenomen in de verordening. “In deze regio zien we dat er vooral jongeren worden geplaatst. In de twee maanden proefplaatsing krijgen ze nog geen salaris. Langer dan twee maanden geen salaris werkt demotiverend. Het moet uiteindelijk ook voor de werknemer wenselijk zijn om de proefplaatsing te krijgen. Indien de raad het wenst kan dit worden verduidelijkt.”
Bolanath is blij met de ruimte die wordt geboden en gaat zich samen met de fractie beraden over een mogelijk amendement om dit duidelijker in de verordening naar voren te laten komen. (Amel Bali) 

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant