Afbeelding

Onderzoek naar mogelijkheden opvang asielzoekers in Pijnacker-Nootdorp

Actueel 5.081 keer gelezen

Pijnacker-Nootdorp - In Nederland is een groot tekort aan asielopvang. Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat onze gemeente haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en regie neemt in de opvang van asielzoekers. Ze denkt daarbij aan minimaal 150 plekken voor de duur van minimaal 5 en maximaal 10 jaar en wil onderzoeken of dat haalbaar is binnen de gemeente. 

De opvang dient te voldoen aan duidelijke voorwaarden. Eén daarvan is dat er ook flexwoningen voor o.a. starters en spoedzoekers komen. De raad bespreekt in juni dit voorstel.

Haalbaarheidsonderzoek

De rijksoverheid vraagt alle gemeenten om mee te werken aan een humane oplossing voor de asielcrisis. Het kabinet werkt momenteel aan de zogenaamde ‘spreidingswet’, waarmee zij de gemeentelijke verantwoordelijkheid wettelijk wil vastleggen. Door nu alvast de mogelijkheden binnen onze gemeente te inventariseren, wil het college de regie zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Wanneer de raad instemt, is het nog niet zeker dat de opvang daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Dat hangt af van haalbaarheidsonderzoek naar geschikte en beschikbare locaties. Ook moet onderzocht worden wat we binnen de gemeente maatschappelijk aankunnen. Daarom worden organisaties als de SWOP, de bibliotheek, de Raden van Kerken, het onderwijs en de politie gevraagd om mee te denken.

Duidelijke voorwaarden

In het voorstel van het college is opgenomen dat de asielopvang bovenop andere woningbouwopgaven komt en niet wordt uitgevoerd op locaties waar, voor de duur van de asielopvang, woningbouw is gepland. Het gaat om minimaal 150 en maximaal 300 plekken op één locatie. Parallel aan de asielopvang worden flexwoningen voor spoedzoekers en starters gerealiseerd.

Behandeling in de gemeenteraad op 15 juni

Het voorstel is geagendeerd voor de openbare beeld- en oordeelsvormende gemeenteraadsvergadering op donderdag 15 juni om 20.00 uur. Besluitvorming vindt plaats op 29 juni. Vergaderstukken zijn te vinden op pijnacker-nootdorp.notubiz.nl.

Uit de krant