De ondertekening werd gevierd met een uitstekende taart! (foto: Roel Dijkstra)
De ondertekening werd gevierd met een uitstekende taart! (foto: Roel Dijkstra)

Overeenkomst Weidevogelgebied

Actueel 1.467 keer gelezen

Het weidevogelgebied in de Zuidpolder van Delfgauw (110 hectare) krijgt dit jaar verder vorm. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Pijnacker-Nootdorp, het Hoogheemraadschap van Delfland en Staatsbosbeheer hebben de afspraken hierover vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Die is op 9 maart ondertekend in buurthuis ‘t Oude Laarsje in Oude Leede. 

Namens de initiatiefnemers van het project waren aanwezig gedeputeerde Berend Potjer, wethouder Peter Hennevanger, hoogheemraad Marcel Vissers en provinciehoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland Nick de Snoo. Ook waren een aantal gebiedspartners en inhoudelijk experts op het gebied van poldernatuurontwikkeling aanwezig. Het doel van het project is dat er een aangesloten open gebied tot stand komt – cq behouden blijft – waar allerlei weidevogels vrij spel hebben. De gemeente, de provincie en Staatsbosbeheer hadden al tientallen hectares in bezit en door ruilverkaveling is dat kernweidevogelgebied nog flink wat groter geworden. De formule is dat ook de omringende veehouderijen ‘weidevogelvriendelijk’ werken. 

Dat houdt in dat ze bereid zijn om bij hun maaibeleid rekening te houden met broedende vogels. Ook werken ze aan een meer gevarieerde vegetatie die gericht is op meer diversiteit in plantengroei en dieren. Als tegenprestatie mogen de boeren op basis van pacht gebruikmaken van de landerijen die in bezit zijn van de genoemde overheden.

Uit de krant