Met de regels rondom de woonruimteverdeling, kun je de woningen efficiënter en ‘rechtvaardiger' verdelen. (Foto: Morris Bennis/archief)
Met de regels rondom de woonruimteverdeling, kun je de woningen efficiënter en ‘rechtvaardiger' verdelen. (Foto: Morris Bennis/archief)

Geen grote wijzigingen Huisvestigingsverordening Pijnacker-Nootdorp

Actueel 2.862 keer gelezen

Het Concept Huisvestigingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2023 heeft geen grote wijzigingen ten opzichte van 2019. De verordening is vrijgegeven voor inspraak wat betreft het regionale gedeelte van de Huisvestigingsverordening. Een van deze wijzigingen betreft het doorstromen en lichten we in dit artikel toe, omdat dit een belangrijk onderdeel vormt van het tegengaan van de woningschaarste in de gemeente. De raad werd afgelopen week door het college schriftelijk geïnformeerd over de wijzigingen. 

In geval van schaarste op de woningmarkt kunnen op grond van de Huisvestingswet gemeente een huisvestigingsverordening vaststellen. Gemeenten nemen over het algemeen regels op over de toewijzing en het beheer van schaarse woningen in de gemeente. De gemeente Pijnacker-Nootdorp is samen met nog acht gemeenten in de regio Haaglanden aangesloten op een regionaal woonruimteverdeelsysteem (Woonnet-Haaglanden).

Doorstromen
Wanneer een woningzoekende een woning accepteert in de regio Haaglanden, wordt de woningzoekende uitgeschreven uit het register van woningzoekenden. Als de huurder wil doorstromen van een huurwoning in de regio Haaglanden naar een andere, beter passende woning krijgt deze doorstromer woonduur mee. Er kan maximaal vijf jaar woonduur worden opgeteld bij de inschrijfduur. Door de combinatie van inschrijfduur en woonduur heeft de doorstromer een grotere kans op een andere woning. Een belangrijke reden voor deze regeling is het optimaal benutten van het woningaanbod binnen de regio Haaglanden. Een doorstromer kan vanuit zijn of haar woning doorstromen naar een beter passende woning. Het gaat bijvoorbeeld om huishoudens die niet langer een woonruimte voor een meerpersoonshuishouden nodig hebben, doorstromen naar een woonruimte passend voor een eenpersoonshuishouden, of andersom. Op deze manier komt er woonruimte beschikbaar voor een starter. Flexwoningen zijn voor de status van doorstromer uitgesloten, omdat zij gezien de tijdelijke aard van de bewoning wel aanspraak kunnen maken op het behoud van inschrijfduur. Woningzoekenden van buiten de regio worden in verband met schaarste liever niet toegelaten als doorstromer. Woningzoekenden met een koopwoning die een sociale woning willen, worden niet als doorstromer aangemerkt. Dit is een van de regels die ervoor moet zorgen dat woningen efficiënter en rechtvaardiger worden verdeeld. Er is echter wel behoefte aan het bijbouwen van woningen die kunnen zorgen voor extra doorstroming op de woningmarkt.

Nieuwbouw
Met de regels rondom de woonruimteverdeling kun je de woningen efficiënter en ‘rechtvaardiger’ verdelen. Maar de manier waarop de schaarste teruggedrongen kan worden is door het juiste bij te bouwen. Woningen waar behoefte aan is en woningen die kunnen zorgen voor extra doorstroming op de woningmarkt. Binnen Pijnacker-Nootdorp wonen relatief veel empty-nesters en de verwachting is dat deze groep gaat groeien als gevolg van de vergrijzende bevolking. Bij nieuwbouw wordt er op deze groep gefocust.

Uit de krant