De raad heeft gekozen voor een ‘zachte knip’ in de vorm van inrichtingsmaatregelen om doorgaand verkeer te weren.
De raad heeft gekozen voor een ‘zachte knip’ in de vorm van inrichtingsmaatregelen om doorgaand verkeer te weren.

Gemeenteraad stemt voor een ‘stevige, zachte knip’ Monnikenweg

Actueel 2.447 keer gelezen

Er komt geen harde knip op de Monnikenweg. Het college krijgt tot de zomer van 2023 de tijd om tot een zo verkeersveilig mogelijke inrichting van de Monnikenweg en aanliggende straten te komen. Hierbij zullen er in ieder geval snelheidsbeperkende maatregelen komen en waarbij er zo min mogelijk doorgaande verkeersbewegingen zullen zijn. De raadsleden vonden het moeilijk om een beslissing over dit punt te nemen en betreurden het feit dat deze discussie ook de wijk in tweeën leek te splitsen. Wethouder Bart van Straten houdt tijdens de vergadering vol dat een harde knip de meest veilige oplossing voor deze verkeerssituatie is en ontraadde de motie. Hij moest echter toezien hoe het collegevoorstel, om een harde knip op de Monnikenweg te zetten, met een nipte meerderheid werd verworpen.

De fracties van het CDA, Eerlijk Alternatief, Trots, Gemeentebelangen en de Fractie Graafland dienden een motie in en verzochten hiermee het college om zonder de afsluiting van de Monnikenweg, de zogeheten knip, tot een verkeersveilig mogelijke inrichting van de Monnikenweg en aanliggende straten te komen. Dit zou in ieder geval middels snelheidsbeperkende maatregelen en met zo min mogelijk doorgaande verkeersbewegingen moeten gebeuren. Ook dient het college rekening te houden me de verkeersveiligheid in de Brinklande en Kerkuillande. Een jaar na de invoering van deze maatregelen kan er geëvalueerd worden of deze maatregelen de verkeersveiligheid voldoende waarborgen. CU-SGP en Progressief Pijnacker-Nootdorp stemden tegen de motie.

Verkeersveiligheid
In eerdere bestemmingsplannen is er een barrière aangekondigd die vormgegeven zou kunnen worden door een ‘harde’ knip in de vorm van een afsluiting of ‘zachte knip’ in de vorm van inrichtingsmaatregelen om doorgaand verkeer te weren. In alle gevallen werd er beoogd om de Monnikenweg een verkeersluw karakter te geven en alleen voor de ontsluiting van het plangebied in gebruik te geven.

Er hebben tellingen plaatsgevonden op de Monnikenweg en enkele aanliggende straten. De tellingen maken duidelijk dat er stevige inrichtingsmaatregelen nodig zijn om doorgaand verkeer te weren. De verkeersveiligheid moet op nummer één staan vinden de indieners. Zeker gelet op de aanwezigheid van het kindcentrum, speeltuinen en de leefbaarheid in de wijk moet er worden gestreefd naar een verkeersveilige inrichting van de Monnikenweg en aanliggende straten met zo min mogelijk doorgaande verkeersbewegingen.

Reactie wethouder
Hoewel de wethouder eigenlijk geen voorstander is van een zachte knip, geeft hij aan dat gezien de keuze van de raad voor een zachte knip, er alles aan zal worden gedaan om de verkeerssituatie in de wijk zo veilig mogelijk te maken in samenspraak met de bewoners. Het besluit moet uiteindelijk ook door de bewoners worden ondersteund.

Uit de krant