Afbeelding

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Pijnacker houdt op te bestaan

Actueel 11.303 keer gelezen

Pijnacker - De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Pijnacker-Nootdorp houdt per 1 maart 2023 op te bestaan. Het lukt redelijkerwijs niet meer om op een volwaardige manier vorm te geven aan het gemeente-zijn. Op zondag 5 februari 2023 zal de laatste eredienst worden gehouden. De predikant, ds. Matthijs van der Welle, wordt per 1 maart predikant van twee zustergemeenten in de provincie Groningen, namelijk die van Kantens en Middelstum.

In het voorjaar van 2021 is een traject gestart waarin de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Pijnacker-Nootdorp zich bezon op de toekomst van het gemeente-zijn. Het ledental van de gemeente was fors teruggelopen en mede als gevolg daarvan ontbrak het aan draagvlak en draagkracht om vorm te geven aan het gemeente-zijn. Het bleek al langere tijd onvoldoende mogelijk om de ambten in de gemeente ingevuld te krijgen en dat gold ook voor veel andere taken. Ook de financiële basis was erg smal geworden. Het bezinningstraject leidde uiteindelijk op 13 juni 2022 tot het principebesluit de gemeente op te heffen. Op 1 december 2022 stemde de classis Midden-Holland van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in met het voorstel om de gemeente op te heffen per 1 maart 2023. De leden van de gemeente kunnen zelf kiezen van welke kerkelijke gemeente ze lid willen worden.

Het Kruispunt
De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Pijnacker – Nootdorp is op 18 mei 1947 geïnstitueerd. Vanaf 1962 tot heden hebben achtereenvolgens acht predikanten de gemeente gediend; tot 1993 was dat in verschillende vormen van samenwerking met de zusterkerk in Rijswijk. Het kerkgebouw aan de Julianalaan 40a in Pijnacker was ooit een Lagere Land- en Tuinbouwschool. In 1970 is het gebouw door de kerkelijke gemeente overgenomen. In 1977 en 1978 is het gebouw grondig verbouwd en kreeg het de vorm die het op dit moment nog heeft. In 2012 is wel de kleurstelling aan de buitenzijde drastisch gewijzigd. De kozijnen en de buitenmuren zijn helder wit gemaakt en de houten gevelbetimmering is vervangen door kunststof schroten. Het gebouw kreeg toen ook een naam: Het Kruispunt.

Afscheidsdienst
“De opheffing van de gemeente is voor veel gemeenteleden een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Sommigen hebben het overgrote deel van hun leven vanuit en samen met de gemeente God gediend, hun geloof beleefd en lief en leed met elkaar gedeeld.” aldus Willem Treurniet, momenteel preses van de kerkenraad. Hij voegt eraan toe: “Gelukkig stopt het werk van God niet met de opheffing van de gemeente. Hij opent weer nieuwe wegen en we mogen ook weer nieuwe vormen van kerk-zijn vinden.” Op zondag 5 februari 2023 zal de laatste eredienst worden gehouden. Deze afscheidsdienst begint om 10:00 uur. In deze dienst wordt ook afscheid genomen van ds. Matthijs van der Welle.

De kerkenraad is in gesprek met een projectgroep die bezig is met het ontwikkelen van een pionier-achtige kerkplek in de vorm van een leefgemeenschap. Het kerkgebouw wordt mogelijk ter beschikking gesteld aan dit initiatief. De overige bezittingen van de gemeente, inclusief de opbrengst van de verkoop van de pastorie, worden verdeeld over een aantal goede doelen die vanuit de gemeente zijn aangedragen.

Na de opheffingsdatum zal nog geruime tijd een kerkenraad-in-opheffing actief blijven. Deze draagt zorg voor de afwikkeling van de lopende zaken, waaronder beheer van de gebouwen, verkoop van onroerend goed en financiële afwikkeling.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant