Foto: archief
Foto: archief

Voor- en tegenstanders van knip op de Monnikenweg

Actueel 6.144 keer gelezen

Pijnacker - De discussie over het wel of niet realiseren van de harde knip op de Monnikenweg heeft voor veel onrust gezorgd. Volgende week wordt tijdens de raadsvergadering een besluit genomen over het wel of niet realiseren van een knip in de Monnikenweg. Afgelopen week waren er tijdens de beeldvormende vergadering zowel voor- als tegenstanders die inspraken. Volgens wethouder Bart van Straten is dit een politieke discussie geworden.

De heer Klaver bewoner van de Monnikenweg denkt dat de knip geen oplossing biedt voor het probleem. Het verkeer rijdt veel te hard. Klaver vindt dat de gemeente een oplossing moest vinden waardoor het verkeer minder hard kan rijden, door bijvoorbeeld de toegestane snelheid te verlagen naar 30 km per uur. Het onderzoek biedt volgens hem geen duidelijke weergave. Er moet namelijk een onderzoek worden gedaan waarbij de Monnikenweg volledig open is, dan pas krijg je een goed beeld. 

Een knip is ook geen goede oplossing, omdat hulpdiensten op deze manier vertraging oplopen. Klaver hoopt dat de gemeenteraad na gaat denken over mogelijke alternatieven zoals bijvoorbeeld wegversmallingen. Van Heiningen woont aan de Brinklanden. Tijdens de tijdelijke knip ervaarde Van Heiningen meer verkeer in de straat, dit kan in de toekomst gevaarlijke situaties opleveren voor kinderen die naar school gaan. “Veiligheid van de kinderen staat voorop”, zegt Van Heiningen. Volgens hem is de Brinklanden niet ingericht op veel verkeer en die komt er wel als er een knip wordt gezet.

Voorstanders
Mevrouw Venema spreekt in namens ongeveer 100 bewoners. Deze groep staat wel achter het concept verkeersbesluit Monnikenweg zoals het college deze heeft verwoord. Veel mensen hebben volgens haar een huis gekocht met het idee om in een rustige en kindvriendelijke wijk te gaan wonen. Zonder knip is er veel vrachtverkeer en sluipverkeer over de Monnikenweg dat is niet in overeenstemming met een rustige kindvriendelijke wijk. De bewoners zijn geen voorstander van een zachte knip. Nita Graafland vraagt zich af of de bewoners bij de aankoop van de woning op de hoogte zijn gesteld van de knip. Volgens de bewoonster was dit het geval. Ook de heer van de Meer en de heer Arends staan achter de woorden van Venema.

De raad
“Drempels op de Monnikenweg is geen oplossing voor het aantal verkeersbewegingen”, zegt de wethouder. “Met een harde knip haal je een stuk van het sluipverkeer weg. Bij de Lange Campen is de knip ook aangelegd, daar zie je ook dat het werkt. Je haalt hiermee een doorgaande weg, die er al lag, uit een woonwijk.” Volgens de wethouder wordt de verkeersveiligheid verbeterd door het aantal verkeersbewegingen naar beneden te halen, middels een knip. “Er zijn verkeerstechnisch wel oplossingen om sluipverkeer te verlagen, maar die werken in de praktijk minder goed.”

Uit de krant