Afbeelding

Gemeenteraad stemt in met komst dierenpension: Actiecomité Oude Polder teleurgesteld in gemeenteraad

Actueel 4.344 keer gelezen

Pijnacker - Met het instemmen van het ontwerpbestemmingsplan voor de Oude Polder in Pijnacker, komt het dierenpension van de familie Van Koppen in de Oude Polder een stap dichterbij. Ondanks de bezwaren van omwonenden heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan, omdat er geen andere geschikte locatie in de gemeente is. Het dierenpension vervult daarnaast een grote behoefte. 

Daniёl de Wolf (D66) vindt dat de Oude Polder de enige geschikte locatie voor het dierenpension is, volgens de kaders die de wet en het college de raad heeft meegegeven. Hij vindt wel dat er verbetering mogelijk is in de communicatie met omwonenden. De fractie wil de hoogste niveau participatie uit het participatiebeleid. Dit houdt in dat de omwonenden, omliggende organisaties en andere belanghebbenden mogen meebeslissen hoe het groen ingericht zal gaan worden.

Motie
Hier diende D66 een motie voor in. Een belangrijk punt waar de participanten over na zullen denken, is de ontsluiting van de Oude Polder. De motie werd met een meerderheid van de stemmen aangenomen tot tevredenheid van D66. “We zijn van mening dat hiermee recht is gedaan aan de balans van ieder belang van de invulling van de Oude Polder.” Carla van Viegen (PvdD) vraagt zich echter af of er nog voldoende vertrouwen is bij de bewoners van Klapwijk en Tolhek voor een participatieproces.

Tegenstanders
Het CDA kon niet instemmen met het verplaatsen van het dierenpension naar de Oude Polder, omdat ze vinden dat er bij de bewoners van Tolhek en Klapwijk geen draagvlak is voor het dierenpension. Ook Progressief Pijnacker-Nootdorp (PPN) stemde tegen het voorstel. Ze vinden namelijk dat er een duidelijke scheiding tussen bebouwing en groen moet zijn. “Als je daar een bedrijfswoning met hondenpension gaat vestigen, is dat het begin van het einde”, zegt Jan-Willem Maas (PPN). Uiteindelijk stemden het CDA en PPN toch voor de motie van D66 om in ieder geval de omwonenden mee te laten denken over de invulling van het groen.

Stille meerderheid
Eerlijk Alternatief is een voorstander van de vestiging van het dierenpension in de Oude Polder, maar vindt de aangewezen plek niet de meest ideale plek, eerder de minst slechte plek. Manuela Bijl vindt dat er ook oog moet zijn voor de grote stille meerderheid, die wél vindt dat het dierenpension daar moet komen. Ten slotte gunt Eerlijk Alternatief de familie van Koppen na negentien jaar onzekerheid deze plek in de polder. “We denken dat als we over tien jaar terugkijken, dat dit een goede beslissing is.”

Twijfels
Gemeentebelangen heeft daar zo haar twijfels bij. Ze blijven vasthouden aan het punt dat dit geen geschikte locatie is voor het dierenpension. “De tijd zal het leren of dit zo’n goede plek is, alleen is het dan onomkeerbaar”, zegt Peter van Haagen.


Reactie Actiecomité Oude Polder
“Teleurstellend is het besluit van de gemeenteraad. Dit besluit heeft hele grote gevolgen voor de wijk onder andere voor de verkeersveiligheid. Dit doordat een paar honderd extra verkeersbewegingen door een woonwijk en langs een school dadelijk plaatsvinden terwijl de verkeersdruk al hoog is. Onze zorg is dat daar schoolgaande kinderen de dupe van gaan worden. Bewoners hadden liever gezien dat de polder groen bleef met schooltuintjes. Dit had ook voor meer rust in de wijk gezorgd. Maar kennelijk staan andere belangen boven veiligheid en het woongenot van de bewoners.”


Uit de krant