De reconstructie van de Katwijkerlaan is er eentje van continue passen en meten.
De reconstructie van de Katwijkerlaan is er eentje van continue passen en meten.

Bedenkingen omwonenden bij reconstructie Katwijkerlaan

Actueel 3.123 keer gelezen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat samen met het Hoogheemraadschap van Delfland de Katwijkerlaan en omgeving herinrichten. De aanleiding is de slechte technische staat van beschoeiing en keerwanden langs de Katwijkerlaan. De Katwijkerlaan wordt tussen de Vlielandseweg en de S/bocht vernieuwd. Ook de aansluitende wegen worden aangepakt. 

Het is de bedoeling dat door de ophoging van de kade een betere waterveiligheid komt en dat de afwatering van hemelwater en de verkeersveiligheid met name voor de gebruikers van het fietspad wordt verbeterd. De kruising moet uiteindelijk voor alle weggebruikers overzichtelijker worden. Echter zijn niet alle omwonenden blij met de reconstructie.

De afgelopen periode zijn er verschillende zienswijzen ingediend en hebben omwonenden ingesproken bij openbare vergadering en verschillende mails gestuurd naar de gemeente. Ze hebben het gevoel dat er weinig is gedaan met de opmerkingen. Rina Verbakel van Verbakel Techniek is een van de omwonenden die zowel privé als zakelijk een zienswijze heeft ingediend. Voor het zakelijk deel gaat het om het geplande fietspad direct naast het pand van Verbakel Techniek. Mevrouw Verbakel vindt dat het fietspad hen zal belemmeren in de bedrijfsvoering. De leveranciers zijn straks namelijk genoodzaakt om op het fietspad te gaan staan om te laden en te lossen. Jan-Willem Maas (Progressief Pijnacker-Nootdorp) vraagt zich af hoe vaak er moet worden geladen en gelost. “Dit gebeurt dagelijks, soms meerdere malen per dag”, geeft Verbakel aan. Wanneer het fietspad in de toekomst geblokkeerd wordt, is het bedrijf van Verbakel het eerste aanspreekpunt van boze fietsers en daar zitten ze niet op te wachten. Ook komt de uitrit van het fietspad uit op een doodlopende en onoverzichtelijke hoek op de Nieuwkoopseweg. Volgens Verbakel creëert de gemeente door deze onoverzichtelijke weg een gevaarlijke situatie. Verbakel voorziet ook wateroverlast problemen bij de verhoging van de dijk. 

Marcel Zegers woont sinds 1981 op de Vlielandseweg en heeft sindsdien het wegverkeer en daarmee de verkeersoverlast drastisch zien toenemen. Ondanks eerder verzoek wordt er toch een talud aangelegd. Zegers verzoekt het college om ervoor te zorgen dat, aangezien de talud er toch komt, de bewoners geen overlast van bodemtrillingen zullen ondervinden. Het feit dat de tegels van het fietspad vervangen zullen worden door asfalt baart Zegers ook zorgen. Het overige verkeer kan namelijk een groot deel van het fietspad gaan gebruiken terwijl dit niet daarvoor is bestemd. Zegers vraagt met nadruk om een scheiding aan te brengen tussen fietspad en rijbaan, omdat dit een stuk veiliger is. Ook de heer Droppert was een van de sprekers bij de hoorzitting. Volgens hem kan de hoogte van het kruispunt voor wateroverlast in huis en in de schuur zorgen. Hij verzoekt het college om dit besluit te herzien, zodat hij droge voeten houdt.

Uit de krant