Afbeelding

Z-route Bibliotheek Oostland van start

Actueel 1.012 keer gelezen

Na een lange weg werd vorige week de aftrap gegeven voor de Z-route lessen van Bibliotheek Oostland. Op 20 september startte de eerste lichting studenten. Wethouders Peter Hennevanger en Marieke van Bijnen waren aanwezig bij het startsein van de Z-route in de bibliotheekvestiging van Pijnacker. 

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe wet inburgering van kracht in Nederland. Dit omvat een nieuwe aanpak om integratie van statushouders beter en makkelijker te laten verlopen. Iedere gemeente krijgt hierbij de verantwoordelijkheid om de nieuwe inwoners op de juiste manier te begeleiden. Het oude inburgeringsstelsel bleek niet te werken. Dit stelsel ging namelijk uit van de vrije marktwerking. De inburgeraar was hier zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inburgering. De inburgeraar kocht de cursus zelfstandig in bij een commercieel bureau. Hiervoor werd een lening van 10.000 euro verkregen bij DUO. Wanneer de inburgering niet tijdig werd afgerond, moest het bedrag aan DUO terugbetaald te worden. In sommige gevallen heeft dit tot veel schulden geleid. Met de nieuwe inburgeringswet wordt het leenstelsel afgeschaft en komt de regie bij de gemeente te liggen. De gemeenten worden verplicht om een aanbod voor inburgering aan te bieden. Het doel van de nieuwe inburgeringswet is dat de inburgeraar binnen twee jaar naar de hoogst mogelijke draagkracht meedoet in de maatschappij door middel van betaald werk, vrijwilligers werk of een andere vorm van dagbesteding. Er zijn drie verschillende leerroutes vastgesteld: de Onderwijsroute, de B1-route en de Z-route. De B1 route staat ongeveer gelijk aan het niveau van het jeugdjournaal. De onderwijsroute is voor jongeren tot 28 jaar. Z-route, oftewel de zelfredzaamheidsroute, is voor inburgeraars met een lage leerbaarheid. Het is een intensief traject van ongeveer twee jaar, gericht op het zelfstandig kunnen meedraaien in de maatschappij.

Eigen restaurant
Martine Hartland, beleidsadviseur Sociaal Domein van de gemeente Pijnacker-Nootdorp , heeft in samenwerking met de bibliotheek de Z-route mede helpen vormgeven. Zij is erg enthousiast over de vorm die het programma nu heeft gekregen. Wethouder Marieke van Bijnen, onder andere verantwoordelijk voor het Sociaal Domein, was ook aanwezig om dit mooie moment te vieren. Zij sprak uitgebreid met twee van de deelnemers, Fatemh Alghanm en Suhaila Rashid. Met hulp van coördinator van de Z-route Muhammad Ali voor de vertaling, bleek dat de deelnemers blij zijn met deze vorm van begeleiding. Beide gaven aan graag snel Nederlands te willen leren en een leuke baan te willen vinden. Suhaila kijkt er zelfs naar uit om haar eigen restaurant te openen in de toekomst.

Uit de krant