Adrie Bazuin, voorzitter, en Corry Daane, secretaris, overhandigen de gift aan Peter Hoofman, bestuurslid Koningshove.
Adrie Bazuin, voorzitter, en Corry Daane, secretaris, overhandigen de gift aan Peter Hoofman, bestuurslid Koningshove.

Gift van de NCVV voor hospice Koningshove

Actueel 1.160 keer gelezen

NCVV is de afkorting van Nootdorpse Christen Vrouwen Vereniging. De vereniging bestaat al ruim zeventig jaar en is indertijd opgericht door mevrouw Zonderop, dochter van de molenaar die de molen in Nootdorp beroepsmatig bediende. 

Lange tijd kende men een bloeiend bestaan met meer dan vijtig leden, maar helaas is de laatste jaren de belangstelling teruggelopen. Door de lockdown als gevolg van corona kwam er weinig nieuwe aanwas en ook het vinden van nieuwe bestuursleden liep verre van gemakkelijk. Onder de huidige voorzitter Adrie Bazuin, toevallig een dochter van de oprichtster, is het besluit genomen om de vereniging op te heffen en een deel van de kasvoorraad te schenken aan het te realiseren hospice in Pijnacker-Nootdorp. 

Hospice dichtbij
Men hecht namelijk in sterke mate aan een hospice dichtbij. Familie, vrienden en buren kunnen dan gemakkelijker langskomen dan dat zij aangewezen zijn op een hospice in een andere gemeente.

Mieke Aalbregt ontbreekt op de foto door een recente operatie (red.)

Uit de krant

Uit de krant