Peter Hennevanger is met veel elan begonnen aan zijn tweede periode als wethouder. Hij vindt het prima dat hij ongeveer hetzelfde takenpakket heeft als in de vorige raadsperiode.
Peter Hennevanger is met veel elan begonnen aan zijn tweede periode als wethouder. Hij vindt het prima dat hij ongeveer hetzelfde takenpakket heeft als in de vorige raadsperiode.

Peter Hennevanger ziet de totstandkoming van de integrale kindcentra als grootste uitdaging

Actueel 1.674 keer gelezen

Onlangs is het nieuwe college van burgemeester & wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp aangetreden met vijf wethouders. Een nieuwe burgemeester hadden we al sinds 17 januari en na de verkiezingen van 16 maart is een nieuw college gevormd.

In de zomervakantie hebben we wekelijks een hernieuwde kennismaking met één van de vijf wethouders: Hanneke van de Gevel van Eerlijk Alternatief, Peter Hennevanger van D66, Marieke van Bijnen van Progressief Pijnacker-Nootdorp, Frank van Kuppeveld van het CDA. 

Het verhaal met Ilona Jense-van Haarst volgt wat later en zal ook meteen een afscheidsverhaal zijn. Zij wordt in oktober geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Hulst in Zeeland.

In deze aflevering van de serie D66-wethouder Peter Hennevanger, geboren in de ‘Lage Noord’ in Pijnacker en die al zijn leven lang in Pijnacker woont. Hiervoor was hij werkzaam als docent bedrijfseconomie bij de Hogeschool Leiden. In 2018 werd hij voor D66 wethouder in Pijnacker-Nootdorp.

Peter Hennevanger: “Wat veel mensen niet meer weten – denk ik – is dat D66 in de periode tussen 2006 en 2010 niet eens in de gemeenteraad zat. Dat was in de tijd dat het met onze partij vaak hollen of stilstaan was. In de periode tussen 2002 en 2006 zat Ad van der Wielen in z’n eentje voor D66 in de raad.”

In 2010 kwam D66 onder leiding van Hennevanger terug in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp met vier zetels. “Onze fractie was daarmee groter dan de toenmalige fractie van Pechtold in de Tweede Kamer, met drie zetels,” grapt Peter.

Daad stellen
Peter Hennevanger (52) werd in 2002 lid van D66. Dat was in de tijd van de opkomst van Pim Fortuyn. Het populisme en het opportunisme van Fortuyn vond de onderwijsman geen goede ontwikkeling. “Ik wilde een daad stellen. Misschien kan ik beter zeggen: een daadje. Ik werd lid van D66.”
Het duurde nog een flinke tijd voordat Peter Hennevanger echt politiek actief werd. Hij had het druk met zijn baan op de Hogeschool Leiden, waar hij economiedocent was en zich bezighield met onderwijsvernieuwing totdat hij in 2018 wethouder werd. Tussen 2010 en 2018 combineerde hij het gemeenteraadslidmaatschap met zijn baan bij de hogeschool.

Sportief
In zijn vrije tijd was Peter heel lang actief bij Oliveo Voetbal, zowel sportief als bestuurlijk, onder meer als jeugdvoorzitter. Besturen ging hem trouwens wel wat beter af dan recreatief voetballen. Als jeugdspeler schopte hij het – onder meer samen met zijn jongere broer Sander – tot de finale van Zuid-Holland met de jaarlijkse voetbalspelregelwedstrijden. Docent/teamleider was toen een man die nog steeds wethoudersinterviews afneemt voor de Telstar/Eendracht… Diezelfde verslaggever en de onderhavige wethouder kennen elkaar ook goed van Carnavalsvereniging De Ballentrappers die intussen een slapend of zelfs comateus bestaan leidt.

Een van de favoriete bezigheden van Peter Hennevanger was en is: spreekstalmeester dan wel speaker zijn bij evenementen als de Run Bike Run, de Ronde van Pijnacker, de RABO-fietstocht en niet te vergeten bij de vroegere 12-inch-race. Toen Peter in 2018 wethouder werd, is het speakeren naar de achtergrond gegaan. En door de coronamaatregelen gingen de laatste jaren de meeste evenementen helemaal niet door. Ooit komt dat speakeren wel weer eens een keer!

Keukentafel 
D66 is intussen zowel landelijk als in Pijnacker-Nootdorp een stabiele partij die bij de raadsverkiezingen dit voorjaar zes zetels behaalde en daarmee de tweede partij werd. In 2014 kreeg D66 vijf zetels en bij de wederopstanding in 2010 namen voor D66 vier mannen plaats in de gemeenteraad. “Dat was een grote verrassing, we hadden toen op hooguit twee zetels gerekend.”
De lokale wedergeboorte van D66 begon ergens in 2009 aan de keukentafel van voormalig steunfractielid voor D66 in Nootdorp, Kees Buursink. Het bijzondere was dat Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland daarbij samen optrokken en één afdeling gingen vormen. Die structuur bestaat nog steeds en het frappante is dat het ook in Lansingerland in 2010 meteen ging lopen met D66. Ook daar zit de partij alweer lange tijd stevig in het zadel, nu met Michiel Muis als wethouder.

WaaromD66? 
Waarom eigenlijk D66 Peter? “D66 is altijd een partij geweest waar het draait om een vrije discussie op argumenten en liberale waarden, zonder dat er dogma’s of religieuze overtuigingen aan ten grondslag liggen. De basis van D66 is dat ieder mens zich op zijn of haar eigen wijze en naar eigen voorkeuren mag en kan ontwikkelen. Daarom zijn goed en voor iedereen toegankelijk onderwijs en goede maatschappelijke ondersteuning van onze senioren voor D66 altijd heel belangrijke speerpunten.”

Raad meenemen
Een open en vrije discussie tussen het college en de gemeenteraad vindt Peter Hennevanger een groot goed. Hij is er heel content over dat er voor de derde keer sinds 2010 een ‘raadsbreed akkoord op hoofdlijnen’ tot stand is gekomen, waar alle partijen op één na hun handtekening onder hebben geplaatst.

Als wethouder zo goed mogelijk ‘omgaan’ met de raad beschrijft Peter Hennevanger als een leer- en ervaringsproces. “Ik ben de afgelopen vier jaar meer en beter gaan inzien, dat je als college de raad zo vroegtijdig mogelijk moet betrekken bij het hele besluitvormingsproces. Het Hart van Nootdorp is daar een mooi voorbeeld van. Dat is de ontwikkeling in de Koningin Julianastraat in Nootdorp waar we het nieuwe integraal kindcentrum Regenboog willen bouwen met daarbij appartementen en in eerste instantie ook de nieuwe Jan Janssen Sporthal. Ik vond het een prachtig plan en kon niet meteen begrijpen waarom de raad er zo’n enorm punt van maakte dat de sporthal op de huidige plek herbouwd moet worden. Maar toen ik het hele proces voor mezelf nog eens de revue liet passeren, kon ik er prima mee leven; de raad heeft nu eenmaal het laatste woord. De voortdurende wisselwerking tussen de raad en het college met ondersteuning van de ambtelijke afdelingen, vind ik een mooi en boeiend proces. Natuurlijk gaat het er vooral om dat je in goede samenwerking mooie resultaten boekt qua voorzieningen, samen met schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, sportverenigingen, natuurorganisaties, kortom de lokale gemeenschap. Je probeert samen de woon- en leefomgeving optimaal leefbaar te houden en te maken.”

Takenpakket
In grote lijn heeft Hennevanger hetzelfde takenpakket als in de vorige raadsperiode: financiën, sport, onderwijs en kinderopvang, natuur en recreatie (buiten de bebouwde kom), dierenwelzijn en bedrijfsvoering. Een prachtig voorbeeld van pragmatische en doelgerichte samenwerking vindt Peter het Weidevogelgebied Zuidpolder in wording. De laatste grote open polder tussen Oude Leede, Pijnacker en Delfgauw waar natuurorganisaties, overheidsorganisaties en lokale boeren eendrachtig werken aan betaalbaar weidevogelbeheer in combinatie met extensieve veehouderij.

Financiën
Het op orde houden van de financiën van de gemeente is voor Peter Hennevanger een prachtige ‘sport’ en van sport zelf is hij een groot liefhebber, over de hele breedte. Hij staat graag langs de lijn op zaterdag en zondag bij de lokale voetbalverenigingen en ook bij andere sporten en evenementen. Een echte hobby van Peter is al heel lang: met het Nederlands voetbalelftal op pad gaat, naar oorden ver weg en dichtbij.

Demi
“Als sportwethouder heb ik overigens de afgelopen week met belangstelling de prestaties gevolgd van ‘onze eigen’ Demi Vollering in de Tour de France. Uiteraard heb ik haar door middel van een dm’tje via Facebook namens de hele gemeente gefeliciteerd met de prachtige tweede plek en de bollentrui. Graag wil ik dat via deze weg nogmaals doen. Bij deze dus.”

Kindcentra
Nieuwe voorzieningen realiseren en bestaande vernieuwen is een continu proces. Dat staat nooit stil. Zeker niet in een groeigemeente als Pijnacker-Nootdorp. Hetzelfde geldt in sterkere mate voor de onderwijsvoorzieningen in de diverse kernen. Al bijna tien jaar is het beleid gericht op het realiseren van moderne integrale kindcentra waarbij basisonderwijs en kinderopvang hand in hand gaan.

“We hebben al diverse mooie kindcentra kunnen realiseren, maar we zijn er nog lang niet. Binnen de financiële mogelijkheden kwalitatief hoogwaardige voorzieningen tot stand brengen; dat wordt voor mij de komende vier jaar de grootste uitdaging. Zeker in een tijd van inflatie, sterk stijgende bouwkosten, schaarste aan materialen en ga zo maar door. Ook bij dit beleidsveld is positieve afstemming en samenwerking met allerlei verschillende partners en betrokken partijen van het grootste belang. Zeker als aanbestedingen de beschikbare budgetten ernstig te boven gaan, is er veel creativiteit en vindingrijkheid nodig. Maar dat maakt dit werk nou juist zo boeiend”, aldus Peter Hennevanger die echt niet kan zeggen wat hij na de verkiezingen van voorjaar 2026 gaat doen. “Ik ben niet zo’n carrièreplanner en ik kan altijd nog terug naar de hogeschool!”


Paspoort
Peter Hennevanger
Leeftijd: 52
Woont zijn hele leven in Pijnacker; vrijgezel
Studie en werk: economie; docent economie aan de Hogeschool Leiden
Tweede termijn als wethouder voor D66
Portefeuilles: financiën, sport, onderwijs en kinderopvang, natuur en recreatie (buiten de bebouwde kom), dierenwelzijn, bedrijfsvoering.

Uit de krant

Uit de krant