Gerdien en Frank Goldberg met de burgemeester.
Gerdien en Frank Goldberg met de burgemeester.

Straatnaam voor Pijnackerse verzetsman Henk Goldberg

Actueel 2.132 keer gelezen

Pijnacker - Onlangs heeft de Pijnackerse verzetsstrijder Henk Goldberg een eigen straatnaam gekregen. Na huisarts Koert Bolle is Goldberg de tweede verzetsstrijder uit Pijnacker die op deze wijze geëerd wordt met een ‘pad’. Het Henk Goldbergpad is het lange voetpad tussen de Goudenregensingel en de Vlierlaan, langs straten als de Esdoornlaan en de Elzenlaan. 

De onthulling werd verricht door burgemeester Björn Lugthart, samen met de 90-jarige Frank Goldberg, de jongste broer van Henk. Henk Goldberg werd in 1919 geboren in Utrecht, maar woonde met zijn ouders aan de Westlaan en later Delftsestraatweg in Pijnacker. Zijn vader was directeur van het drinkwaterleidingbedrijf De Tien Gemeenten. Henk Goldberg studeerde even rechten in Leiden en werd directeur van Haas & Co, dat handelde in fabrieksvloeren. Zodoende wist hij in Duitsland militaire instellingen te bespioneren. Ook bood hij onderdak aan Joodse landgenoten en wist hij Geallieerde piloten over de Belgisch-Nederlandse grens te brengen. Voor dit laatste heeft hij postuum een oorkonde van de latere Amerikaanse president Eisenhower ontvangen. Ook Koningin Wilhelmina heeft een steunbetuiging aan de ouders van Henk Goldberg gestuurd. In Leiden staat zijn naam vermeld op een oorlogsgerelateerde plaquette bij studentenvereniging Minerva. 

Op 26 juni 1943 werd Henk Goldberg in Brussel gearresteerd voor het vervoeren en verbergen van twee Canadese vliegers, die in Brabant een noodlanding hadden gemaakt. Op 3 september 1943 werd hij ter dood veroordeeld en op 20 april 1944 in Brussel gefusilleerd. Zijn lichaam werd eerst in een massagraf gegooid maar op 23 mei 1946, nadat zijn overblijfselen waren geïdentificeerd, kreeg hij een herbegrafenis op de Erebegraafplaats in Bloemendaal in Noord-Holland. Het was mooi en bijzonder dat de nog in prima gezondheid verkerende jongere broer Frank Goldberg bij de plechtige onthulling van het straatnaambordje aanwezig kon zijn, evenals een tiental familieleden. De dood van de oudste zoon in de familie op zo’n jonge leeftijd heeft natuurlijk op het hele gezin diepe indruk gemaakt. Frank was twaalf jaar, toen zijn broer Henk door de Duitsers werd vermoord. Hij vertelde dat hij Henk niet alleen zag als zijn oudste broer maar ook als zijn tweede vader. 

Frank Goldberg las ook enkele passages voor uit de afscheidsbrief die Henk een dag voor zijn overlijden schreef aan zijn jongste broer. “Tracht in je leven het mooie te zoeken, waar je het vinden kan. Werk hard en studeer. Het geeft je de meeste voldoening. De mensen maken het zich dikwijls moeilijk en zijn onaangenaam jegens elkaar. Vermijd dat en doe het goede, waar je kan.” Op dezelfde wijze had Henk ook een brief geschreven aan de overige gezinsleden, onder meer ook aan zijn broer Bram die later burgemeester is geweest van onder meer Delfzijl en Doodewaard. Broer Frank heeft een groot deel van zijn leven in Hongkong gewoond en gewerkt. Hij was werkzaam in de financiële wereld. Net als de overige familieleden is Frank Goldberg bijzonder vereerd dat naar zijn dappere broer een lang pad is vernoemd.


Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant