Afbeelding

Burgers vragen om herziening verkameringsbeleid

Actueel 2.084 keer gelezen

Pijnacker-Nootdorp - Begin dit jaar werd het ontwerp Paraplubestemmingsplan 2022 door de gemeenteraad aangenomen en vrij gegeven voor zienswijzen. Vervolgens kreeg de gemeente verschillende zienswijzen binnen. De indieners van de zienswijzen verzoeken de gemeenteraad om het voorliggende verkameringsbeleid en parapluplan te herzien. Tijdens de beeldvormende vergadering van de afgelopen week, maakte mevrouw Dekker gebruik van de hoorzitting om in te spreken. Ze gaf aan dat men vooral niet blij is met het verkameringsbeleid dat via het parapluplan in de gehele gemeente moet gaan gelden. 

Mevrouw Dekker snapt dat gezien de crises op de woningmarkt er bepaalde keuzes gemaakt moeten worden, maar vindt het nieuwe verkameringsbeleid geen goede optie. Dit zou namelijk vooral arbeidsmigranten en studenten aantrekken in woonwijken, waar men veelal een andere levensstijl, - en ritme heeft. Kees van den Berg (CDA) vraagt mevrouw Dekker hoe ze denkt dat de verkamering in de gemeente tegengehouden zou moeten worden. Mevrouw Dekker denkt dat het huidige beleid, waarin verkamering in bepaalde gevallen is toegestaan op bepaalde plekken, dus niet in de gehele gemeente, een beter beleid is. Dekker denkt ook dat indien er meer maatwerk wordt toegepast in het beleid van de gemeente, dit voor een betere balans tussen de belangen zal leiden en uiteindelijk tot een beter resultaat.

Verkamering
In 2020 is er bewust gekozen voor het beleid dat alle woningen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp de bestemming woning/huishouden hebben. Dit betekent dat verkamering niet is toegestaan. Uit het nieuwe beleid, gecombineerd met het parapluplan, volgt dat een verzoek van een pandeigenaar om een woning met bestemming Wonen/ een huishouden te mogen verkameren, voortaan zal worden toegewezen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Voorwaarden waar volgens Dekker eenvoudig aan voldaan kan worden. Daarbij komt dat het nieuwe verkameringsbeleid gaat gelden in de hele gemeente, voor alle huizen boven de NHG grens, mits er 50 meter tussen twee verkamerde woningen zit.

Bezwaren
Volgens de indienders zal het nieuwe beleid ervoor zorgen dat de doorstroom van eigen inwoners op de woningmarkt wordt beperkt. Het nieuwe verkameringsbeleid is in strijd met de goede ruimtelijke ordening, zoals de gemeente die heeft vastgesteld in de Omgevingsvisie 2050. De voorwaarden die gesteld worden aan verkamering zijn daarnaast niet toereikend om het oorspronkelijk niveau van leefbaarheid in de straat of wijk op peil te houden. Daarnaast laat de voorgestelde wijze van handhaving op o.a. goed verhuurderschap te veel vragen open, waardoor de handhaving in de praktijk niet mogelijk of effectief zijn. Volgens indieners is de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid die in het parapluplan is opgenomen juridisch niet houdbaar, omdat de afwijking van de bestemming wonen/huishouden, leidt tot een relevante wijziging van de bestemming.

Uit de krant