Afbeelding

Vier locaties voor tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen

Actueel 4.448 keer gelezen

Pijnacker-Nootdorp - De gemeente Pijnacker-Nootdorp vangt op dit moment honderd vluchtelingen uit Oekraïne op in Hotel Van der Valk in Nootdorp. De gemeente is bezig met het regelen van huisvesting voor de langere termijn en heeft hiervoor vier locaties aangewezen. Deze locaties zijn verdeeld over de verschillende woonkernen. Omwonenden worden hierover vandaag geïnformeerd.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp draagt bij aan de opdracht van de Veiligheidsregio Haaglanden om opvangplekken te realiseren voor de Oekraïense vluchtelingen. De opdracht is om tweeduizend plekken te verwezenlijken, waarvan honderd door de gemeente Pijnacker-Nootdorp worden gerealiseerd. De acute opvang is op dit moment georganiseerd in Hotel Van der Valk in Nootdorp. Omdat er nog geen zicht is op een einde van de oorlog in Oekraïne is opvang voor de langere termijn nodig. Daarom heeft de gemeente de afgelopen weken gezocht naar locaties waar we vanaf september honderd vluchtelingen uit Oekraïne kunnen huisvesten, op basis van volledige zelfredzaamheid. Dat betekent zelfstandige eenheden, waarin bewoners kunnen wonen, slapen, douchen en koken. Het betreft hier nog steeds tijdelijke opvang voor een periode van maximaal drie jaar.

Mobile homes
De gemeente heeft vier locaties aangewezen die geschikt zijn voor deze tijdelijke vorm van opvang en waar dit ook op een goede manier kan worden ingepast. Drie locaties zijn gemeentelijke gebouwen die na een aantal aanpassingen en inrichting direct in gebruik kunnen worden genomen. Het gaat om een woning aan de Dwarskade in Nootdorp, een pand aan de Meikoninginlaan in Delfgauw en een pand aan de Molenweg in Nootdorp. Aan het Oranjepark in Pijnacker, vlakbij het gemeentekantoor, worden mobile homes geplaatst op gemeentelijke grond.

Communicatie met omwonenden
Omwonenden van deze locaties worden vandaag schriftelijk op de hoogte gesteld. Bovendien wordt er tijdens inloopavonden gelegenheid geboden om nadere vragen te stellen. Wanneer de locaties in gebruik worden genomen, is er voor iedere locatie een aanspreekpunt waar inwoners terecht kunnen als ze vragen hebben of signalen willen delen. Naast het regelen van huisvesting vervult de gemeente ook een rol in het organiseren van maatschappelijke opvang voor deze vluchtelingen waarbij aandacht is voor thema’s als onderwijs, leefgeld, werk, zorg en verzekeringen.

Uit de krant