De plannen van de gemeente klinken natuurlijk als muziek in de oren van onze lokale fietsenmakers.
De plannen van de gemeente klinken natuurlijk als muziek in de oren van onze lokale fietsenmakers.

Meer geluk op de fiets door nieuw fietsplan van de gemeente

Actueel 2.045 keer gelezen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp streeft naar meer geluk op de fiets. Met het nieuwe Fietsplan: ‘Gelukkig op de Fiets’ wil de gemeente Pijnacker-Nootdorp zich meer gaan richten op de ambities voor de fiets tot 2030. Om dit te realiseren zijn er nog een aantal knelpunten die opgelost moeten worden. Ook heeft de gemeente enkele doelstellingen opgesteld. Het belangrijkste punt is de fietsveiligheid, waarbij er gestreefd wordt naar het reduceren van het aantal fietsslachtoffers.

Het leidend thema voor het fietsplan is ‘fietsgeluk’. Fietsgeluk is de optelsom van veiligheid, snelheid, gemak, comfort en beleving. Een nieuw fietsplan is noodzakelijk door de ontwikkelingen zoals nieuwe vormen van (elektrisch) fietsen, toenemende populariteit van de fiets en de stijgende, negatieve trend in het aantal fietsslachtoffers. Fietsen maakt gelukkig en dat ervaart iedereen op zijn eigen manier. Voor de een betekent het gezondheidsvoordeel en voor de ander het genieten van de natuur. Om ervoor te zorgen dat iedereen in de gemeente het fietsgeluk kan vinden, wordt er de komende jaren gewerkt aan een nog veiligere, snellere en comfortabelere fietsinfrastructuur.

Doelstellingen
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de afgelopen jaren al geïnvesteerd in een fijnmazig en hoogwaardig fietsnetwerk. Om de fietsinfrastructuur nog efficiënter in te richten wordt er de komende jaren gewerkt aan verschillende doelstellingen. Voor veiligheid is het doel om het aantal fietsslachtoffers in 2030 met 30% te verminderen ten opzichte van 2019. Bij snelheid gaat het om het realiseren van nieuwe, snelle regionale fietsverbindingen naar de stedelijke gebieden, waardoor het verleidelijker wordt om de fiets te pakken in plaats van de auto. “Je zou bijvoorbeeld in driekwartier in Scheveningen of Den Haag kunnen zijn”, zegt wethouder Ilona Jense.

De aanleg van twee metropolitaanse fietsroutes is een belangrijke eerste stap. Voor het vergroten van het gemak wordt er ingezet op het aanbieden van voldoende, veilige stallingsmogelijkheden bij de centra en de stations en wordt er een nieuw bewegwijzeringsplan gemaakt om routes beter vindbaar te maken. Er wordt gestreefd om het comfort te verhogen door bij renovatie tegelpaden te vervangen door glad asfalt. Drempels worden zo fietsvriendelijk mogelijk aangelegd. Om de fietsbeleving nog aangenamer te maken wordt de beleving van de groengebieden versterkt door meer rustmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van bankjes. 

Volgens wethouder Jense valt er nog wel wat te winnen op het gebied van fietsen. Er zijn nog knelpunten die opgelost moeten worden, zoals het veiliger maken van de rotondes. Ook zijn er bepaalde fietspaden die op plekken verbreed moeten worden en moet er meer eenduidigheid komen. “Het is soms dringen op de fietspaden. De komende tijd brengen we de grootste knelpunten in kaart en zoeken we naar hoe het daar beter kan. Dat zal vaak maatwerk zijn, want niet overal is dezelfde oplossing mogelijk.” 

Uit de krant