De nieuwe burgemeester van Pijnacker-Nootdorp Björn Lugthart hoopt ook zonder ambtsketting herkenbaar, bereikbaar en aanspreekbaar te zijn. Foto: Cok van den Berg
De nieuwe burgemeester van Pijnacker-Nootdorp Björn Lugthart hoopt ook zonder ambtsketting herkenbaar, bereikbaar en aanspreekbaar te zijn. Foto: Cok van den Berg

Nieuwe burgemeester geïnstalleerd: “Laat hem maar lekker buiten de lijntjes kleuren”

Actueel 1.080 keer gelezen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp zocht een verbinder met lef, een man of vrouw die buiten de lijntjes durft te kleuren. “Geef hem kleurpotloden en geef hem de ruimte om zijn gang te gaan en zeg er pas wat van als het echt nergens op lijkt”, aldus Commissaris van de Koning Jaap Smit tegen de gemeenteraad net na de officiële installatie van de 41-jarige Rijswijker Björn Lugthart als nieuwe burgemeester.

De installatie was maandagavond in de grote zaal van het Bestuurscentrum van de gemeente aan de Emmastraat. De omgebouwde voormalige brandweerkazerne waar de ramen qua grootte nog herinneren aan de roldeuren waar de brandweerwagens hun weg naar buiten en naar binnen vonden, was weer omgetoverd tot een soort examenzaal waar de genodigden op veilige corona-afstand van elkaar de plechtigheden volgden. Het voorlezen van het officiële koninklijke benoemingsbesluit van 19 november vorig jaar: bij de gratie Gods, enzovoort, enzovoort. De toespraken van de Commissaris van de Koning, de burgemeester van Delft namens de Haaglandencollega’s, raadsnestor Cock Weerheim die de bijzondere raadsvergadering leidde, voorzitter Peter van den Heuij van de Vertrouwenscommissie vanuit de gemeenteraad en loco-burgemeester Ilona Jense die de ambtsketting coronaproef overdroeg nadat ze eerst nog een exposé had gegeven over de historie van de ambtsketting in het algemeen en die van Pijnacker-Nootdorp in het bijzonder. Het was Thorbecke die in de negentiende eeuw de ambtsketting instelde, zodat iedereen kan zien: dat is de burgemeester. 

De nieuwe burgemeester Björn Lugthart hoopt ook zonder ambtsketting herkenbaar, bereikbaar en aanspreekbaar te zijn. Hij onthulde dat hij na zijn benoeming in de zomer al honderden kilometers door het prachtige groene Pijnacker-Nootdorp heeft gefietst en dat hij al dan niet incognito al heel veel inwoners heeft gesproken. De nieuwe ‘voorganger’ straalt in alles uit dat hij ontzettend veel zin heeft in zijn nieuwe gemeente en zijn nieuwe baan daar cq hier. De man heeft twaalf jaar bestuurlijke ervaring, onder meer als wethouder van Rijswijk, waar ze het jammer vinden dat hij er ging vertrekken. Ze hadden het ook niet verwacht. Hij had zichzelf namelijk gekwalificeerd als ‘eeuwig Rijswijker’. De nieuwe burgemeester is nog wel even Rijswijker omdat hij naar verluidt nog geen woning heeft gevonden in de gemeente. Maakt hij meteen kennis met een van de grootste problemen hier: de woningschaarste. Al is het wel zo dat een startende burgemeester nog geen starter is op de woningmarkt en hij is al helemaal niet afhankelijk van de sociale woningbouw! Björn Lugthart had zelf het slotwoord en vertelde dat zijn deur altijd open staat en als die deur dicht zit omdat hij mensen ontvangt, dan kun je hem altijd appen, mailen of bellen. De komende maanden gaat hij de samenleving in om met ondernemers, verenigingsmensen, sociale organisaties en burgers van alle leeftijden en pluimage kennis te maken. 

De nieuwe burgemeester heeft geen gezin, maar in de woorden van loco Ilona Jense zijn alle ruim 55.000 inwoners zijn nieuwe gezin! De nieuwe burgemeester heeft al een paar gezegd of laten schrijven dat de gemeente in tien jaar tijd verdubbeld is. Dat is echt een misverstand. De gemeente had in 2003 ruim 35.000 inwoners en telt er nu ruim 55.000. Dat is een toename van ruim vijftig procent. Dat dan weer wel en ‘we’ gaan de komende jaren nog minimaal 4.000 woningen bouwen en ook de bedrijventerreinen groeien flink. Een van de grootste uitdagingen is dan ook een zodanige verdeling van de ruimte dat de nieuwe burgemeester door het groen kan blijven fietsen en wandelen! De nieuwe jonge man had ook warme woorden voor de vertrekkende oudere vrouw, Francisca Ravestein van wie de gemeenteraad op woensdag 12 januari officieel afscheid nam. Op Telstar Online een verslag van dat afscheid en elders in deze krant een interview met de vertrekkende burgemeester die vorige week en ook maandag uitgebreid werd geprezen, onder meer voor het feit dat ze haar functie beschikbaar heeft gesteld voorafgaand aan de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad. 

De nieuwe burgemeester bedankte de vorige voor de warme overdracht en de gezellige gastvrijheid die hij bij haar had genoten in het kader van de diverse gesprekken die hij met haar voerde over alles wat er speelt in de gemeente en wat voor de nieuwe burgemeester van belang kan zijn. Er waren gedurende het wervingsproces negentien kandidaten die een ‘date’ wilden, maar een date is nog geen match, opperde Jaap Smit. Vertrouwenscommissievoorzitter Peter van den Heuij vertelde dat de raadsleden in de commissie hadden afgesproken dat ze niet te snel een oordeel zouden hebben over de kandidaten. Uiteindelijk was het oordeel over de persoon die het moest worden unaniem: een daadkrachtige en positieve verbinder met lef en de energie om als burgemeester college en gemeenteraad en te voeren. En de gemeente ook meer op de kaart te zetten in de wijde regio. Ook dat ziet burgemeester Björn Lugthart als een van zijn opdrachten. Collega Marja van Bijsterveldt van Delft zei dat hij op haar steun en die van de collega’s kan rekenen!

Uit de krant