Afbeelding

Hart van Nootdorp vastgesteld: bewoners zeer teleurgesteld in college en gemeente

Actueel 2.031 keer gelezen

Na een flinke discussie in de gemeenteraad werd het bestemmingsplan Hart van Nootdorp toch vastgesteld. Gemeentebelangen, Eerlijk Alternatief en Trots stemden tegen het bestemmingsplan. Ook diverse bewoners zijn niet te spreken over het plan en voelen zich niet serieus genomen door het college en de gemeente. In een reactie aan Telstar/Eendracht hebben ze daarom ook laten weten het voornemen te hebben om naar de Raad van State te stappen. Dit was precies waar de fractie van Gemeentebelangen bang voor was, immers zal dit vele jaren vertraging gaan opleveren. 

Bernard Minderhoud (Gemeentebelangen) stelde voor om het bestemmingsplan uit te stellen en eerst met de bewoners te overleggen. De fractie van gemeentebelangen diende tevens een amendement in met het doel de nieuwbouw van de Jan Janssen sporthal los te knippen van het bestemmingsplan, omdat de fractie ervoor vreesde dat de uitvoer van het gehele bestemmingsplan vertraging zal oplopen. Ook Ben Glaser (Eerlijk Alternatief) pleitte ervoor om nog even te wachten en eerst alle zienswijzen nogmaals te bekijken. Wethouder Ilona Jense is het echter niet eens met deze voorstellen.

Tijdens de vergadering werden twee moties van de fractie van het CDA aangenomen. In de eerste motie wordt het college opgeroepen om de bewoners van de Prins Bernhardstraat vanaf het eerste moment te betrekken bij de ontwikkeling van het woonprogramma en met name als het gaat over de afstand van de nieuwbouw tot de huizen in de Prins Bernhardstraat en de invulling van het groen. Tevens werd er een motie aangenomen waarin het college van B&W bij de ontwikkeling van het woonprogramma van het Hart van Nootdorp onderzoekt of er een ontmoetingsruimte kan worden opgenomen. Beide moties werden door de gemeenteraad aangenomen. 

Onderstaande reactie ontving Telstar/Eendracht van enkele bewoners.

‘Wethouder tevreden, deel van de raad tevreden, project tevreden, bewoners zeer ontevreden’
Het project Hart van Nootdorp werd paar jaar geleden opgestart direct nadat de plannen voor een nieuwe VMBO school in de prullenbak verdwenen waren. Dat plan strandde nadat er onder meer 500 digitale handtekeningen in Nootdorp opgehaald waren van omwonenden die tegen een nieuwe school waren in verband met drukte, veiligheid, et cetera.

Bij de start van Hart van Nootdorp was de strategie waarschijnlijk dat dít plan het wel moest halen, college en gemeente wilde niet nog een keer ‘gezichtsverlies’. Dit betekende dat minimaal werd ingezet op participatie: informeren omwonenden, vinkjes halen bij zienswijzen en inspreken om vervolgens met een kleine meerderheid in de gemeenteraad het bestemmingsplan goedgekeurd te krijgen. En dat gebeurde, maar was niet bijzonder. Vooral omdat al maanden bekend stond dat D66, PPN en CDA akkoord zouden gaan met dit plan van de VVD en de VVD is de wethouder. Hele proces was dus een farce.

Mooi dat omwonenden gebruik maken van inspreekrecht, zienswijzen, open brief in de krant en een handtekeningen actie. Lang geleden was strategisch al bepaald dat het project hiermee te maken zou kunnen krijgen en juridisch was al een risico inventarisatie gedaan hoe hier mee om te gaan. Dat Trots, Gemeentebelangen en Eerlijk Alternatief tegen het plan stemden omdat zij WEL voor de belangen van omwonenden opkomen was vechten tegen de bierkaai en dat was ook al bekend.

En toch is er iets positief gebeurd. Wederom heeft het college en de gemeente laten zien dat zij omwonenden niet serieus nemen en daarmee hun rol als volksvertegenwoordiger openlijk ter discussie stellen. Het gaat er hier niet om of omwonenden van de Meidoornlaan, Prins Bernhardstraat en Mercato wel of niet hun zin gekregen hebben. Het gaat er meer om dat omwonenden zich op geen enkel moment door het college en de vier genoemden partijen serieus genomen voelen. Het ‘in gesprek’ gaan met omwonenden ná vaststelling van het bestemmingsplan levert niet alleen boze reacties op, maar ook ongeloof. Want waarom dan pas en niet na de gebiedsvisie? 

Waarom zoveel grote verschillen doorvoeren in het bestemmingsplan en een verkeersplan waar geen zienswijze meer op mogelijk is? Hiermee komt voor omwonenden vast te staan dat het er meer om gaat dat het college ‘zijn zin’ doordrukt in plaats van het goede gesprek voeren en er samen uit komen. Iets wat omwonenden vanaf het begin wel wilden. Daarbij komt gelijk de gedachte naar boven dat er mogelijk allemaal afspraken gemaakt zijn met een architect, Staedion en projectontwikkelaars en dat college daar niet meer op terug kan komen zonder dat daar consequenties aan vast hangen. Teleurstellend deze gang van zaken. De omwonenden rest alleen nog procedures te starten bij de Raad van State.


Contact
Journalist Amel Bali volgt voor Telstar/Eendracht de commissie- en raadsvergaderingen. Wil je in contact komen met Amel, e-mail dan naar redactie@telstarmediacentrum.nl.


Uit de krant