Foto: Morris Bennis
Foto: Morris Bennis
Ingezonden

Sociaal cultureel centrum: niet elke kunstpartij past er in

Actueel 1.517 keer gelezen

Een aantal weken geleden stond er een bericht in de Telstar/Eendracht over het voornemen om op de locatie van de Rabobank op het Raadhuisplein een nieuw sociaal cultureel centrum te gaan bouwen voor de partijen die dat nodig hebben. Culturele instellingen en particulieren die al jaren en jaren vragen om meer ruimte voor hun repetities, workshops, materiaalopslag, exposities en (mini)optredens. En die talloze keren zijn bevraagd of ze die nou echt wel nodig hebben. Het antwoord daarop was en is een volmondig “ja” en nou lijkt er dus een gebouw te komen waar de kunstsector eindelijk bij en met elkaar gehuisvest kan worden. Prachtig!! Heel mooi, bouwen maar!

Alleen; niet elke kunstpartij past er in. Zo stond er bijna aan het einde van het eerder genoemde Telstar/Eendracht-verhaal dat balletschool De Dansacker niet in de locatie zou passen; voor die prachtige organisatie zou een andere oplossing moeten worden gevonden. Wie er dan allemaal wel een plek gaan krijgen is nog niet duidelijk, op een (1) zekerheid na: de bibliotheek. Sterker, de bibliotheek moet de hoofdgebruiker worden. En de beheerder van het complex. Zo staat dat in het adviesrapport en de Raad heeft dat overgenomen. En dat riep bij mij een aantal vragen op. Die vragen/opmerkingen heb ik gedeeld met de raadsfracties en de opsteller van het adviesrapport over dit complex, maar bevredigende antwoorden heb ik (nog?) niet gekregen. 

Ten eerste: blijkbaar heb ik gemist dat de bibliotheek een nieuwe ruimte nodig heeft. Want: de bibliotheek heeft een pand (de kunstsector niet). In mijn ogen zou dit nu De Gelegenheid zijn om de situatie voor de kunstsector, na jarenlang wan- of geen beleid, recht te trekken. 

Maar in het nieuwe complex is dus geen ruimte voor De Dansacker, wel voor de bibliotheek. En omdat die daar straks ook gehuisvest is als hoofdgebruiker wordt het nieuwe complex volgens mij dan ook geen sociaal cultureel centrum, maar een nieuwe bibliotheek (+) waar je als kunstorganisatie een ruimte kunt huren. Als secundaire gebruiker. Dat is een keuze, maar die vind ik vreemd omdat alle gedane evaluaties en inventarisaties op z’n minst de indruk hebben gewekt dat er vooral eens gekeken zou worden naar de noden en wensen van de kunstsector. 

Ten tweede is het voornemen om de exploitatie van het gebouw in handen te geven van de bibliotheekorganisatie, zonder dat er wordt gekeken naar alternatieven, volgens mij niet in overeenstemming met regels die er gelden rondom aanbesteding. Van eerlijke mededinging is zo geen sprake, want er zullen toch ook andere partijen zijn die interesse hebben in het beheren van een dergelijk sociaal-cultureel centrum. En dat ook kunnen.

Nota bene: de bibliotheek doet fantastisch werk, met Buurt & Zo en CulturA & Zo, maar als het gaat zoals nu voorgesteld, is de bibliotheek straks een monopoliehouder op het gebied van ruimte voor de kunsten en een monopolist - zo weet ik als ervaringsdeskundige bij het CBR - zorgt niet altijd voor een hoerastemming. 

En nee, het gaat natuurlijk simpelweg niet lukken om alle gegadigden in 1 gebouw te proppen. Dat is ook van tevoren al aangegeven en mag bekend zijn. Want bij eerdere pogingen om ruimte te realiseren voor deze sector (2008) is ook door diverse belanghebbenden gemeld dat het een illusie is dat alle partijen in een gebouw zouden kunnen worden gehuisvest. Maar waarom dan nu niet de kunstsector in dat nieuwe gebouw huisvesten, daarbij een exploitant kiezen en de bibliotheek in het huidige pand laten? Dus niet voor De Dansacker, maar voor de Bibliotheek een andere oplossing vinden? 

Maar het lijkt allemaal al een uitgemaakte zaak. Bibliotheek Oostland wordt hoofdgebruiker en exploitant van het nieuw te bouwen SCC (overigens, leuke vraag: wat gaat er in dat geval met het huidige pand van de bibliotheek gebeuren?). Hoe dan ook: deze keuze is in ieder geval niet in het primaire belang van de kunstsector want een hoofdgebruiker als exploitant kiest als puntje bij paaltje komt voor eigen belang. 

Conclusie: als betrokken en belanghebbende burger ben ik echt heel erg blij met concrete plannen voor een nieuw sociaal cultureel centrum, maar er zijn mijns inziens alternatieven voor de gekozen vorm en route en ik adviseer de Raadsfracties om hier nog een keer kritisch naar te kijken. 

Ik ben benieuwd naar de reacties en geef nog een keer aan dat ik mijn standpunten en bedenkingen graag toelicht. 

Walter Vermeer

Uit de krant