Wulpen houden van open landschappen. (foto: Peter Elfferich)
Wulpen houden van open landschappen. (foto: Peter Elfferich)

Winterwulpen

Actueel 517 keer gelezen

Wulpen broeden niet in de omgeving van Pijnacker, maar ze overwinteren hier wel. Al tientallen jaren verblijft een groep van circa tweehonderd wulpen in de weilanden aan de zuidrand van Pijnacker.

In het vorige millennium ging ik in de wintermaanden wel eens naar de Zuidweg in Pijnacker om vogels te kijken. Bij een ondiepe plas in het weiland zat daar vaak een flinke groep wulpen: grote lichtbruine steltlopers met een lange, naar beneden gekromde snavel. “Bij de wulp wijst de snavel naar de gulp”, hoorde ik eens iemand zeggen. Mijn inziens een onnodig ezelsbruggetje om de naam van deze karakteristieke vogelsoort te onthouden. De weilanden aan de Zuidweg zijn inmiddels verdwenen onder de wijk Keijzershof. De wulpen zijn gelukkig gebleven. 

Tegenwoordig overnachten ze in de Groenzoom. In de vroege ochtend vertrekken ze daar weer, om de dag door te brengen in de Zuidpolder. Soms vergezel ik mijn man in het najaar naar zijn trektelpost in de Groenzoom. We zijn dan vaak getuige van het vertrek van de wulpen bij zonsopgang. Een indrukwekkend schouwspel! De prachtige melancholieke fluitende en trillende geluiden die ze maken in de vlucht raken me altijd diep. Vaak klinkt de roep ‘koer-lie’. Wulpen produceren andere geluiden dan regenwulpen. Die hoor ik ook graag, maar hun ‘bibibibibi’ is een stuk eentoniger. In april hoor ik zo nu en dan een vlucht regenwulpen in Pijnacker. Ze komen hier zelden aan de grond, maar dit jaar zag ik er twee in de Bergboezem. 

Vroeger bekeek ik elke wulp in een groep argwanend of het misschien een regenwulp was, maar je ziet vrijwel nooit gemengde groepen. Regenwulpen zijn kleiner en ze hebben een kortere snavel dan wulpen. Op Texel hebben mijn man en ik eens langere tijd zitten kijken naar een grote groep wulpen. We verbaasden ons over de variatie in formaat en snavellengte tussen verschillende individuen. De vrouwtjes blijken aanzienlijk groter te zijn dan de mannetjes. De wulpen die in Nederland overwinteren zijn afkomstig uit Groot Brittannië, Finland en Rusland. Het aantal winterwulpen kan oplopen tot 200.000 individuen. Als broedvogels zijn ze hier veel zeldzamer. 

Omstreeks 2015 nestelden er circa 4000 broedparen in Nederland. Dit aantal neemt echter gestaag af. Ze broeden in de duinen, heidevelden en agrarisch gebieden. Enkele jaren geleden hoorde ik dat ook in Groot Brittannië het broedsucces van wulpen enorm is afgenomen door intensivering van de landbouw. Ik hoop dat er nog lang weilanden zullen blijven in de omgeving van Pijnacker waar deze bijzondere vogels de winter kunnen doorbrengen.

Uit de krant