Er wordt volop gebouwd in Tuindershof, maar er wachten nog honderden inwoners op een woning.
Er wordt volop gebouwd in Tuindershof, maar er wachten nog honderden inwoners op een woning.

Janno Meijer (CDA): “Bouw betaalbare woningen voor onze inwoners”

ma 15 nov 2021, 07:47 Actueel

Er zijn meer woningen nodig in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De woonbehoefte is groot, vooral voor de eigen inwoners. Afgelopen donderdag kwam dit onderwerp terug tijdens de algemene beschouwingen met betrekking tot de begroting. Het college wordt opgeroepen om te onderzoeken of het invoeren van een zelfbewoningsplicht kansrijk is en te onderzoeken of een opkoopbescherming in wijken kan worden ingevoerd. Hiertoe diende Janno Meijer (CDA) een motie in.

De fractie van het CDA geeft aan dat de prijzen van woningen zijn gestegen naar een gemiddelde van ruim €410.000 euro. De motie van Meijer werd unaniem aangenomen door de raad. Door het invoeren van een zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming, blijven de koopwoningen beschikbaar voor mensen die er zelf in gaan wonen. De overheid staat de gemeenten per 1 januari 2022 toe om in gewilde wijken te voorkomen dat woningen worden opgekocht voor de verhuur.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groene gemeente met een dorps karakter. De komende jaren zullen er volgens de gemeente nog maximaal 4.000 woningen worden gebouwd, zonder dat er aan het groene en dorpse karakter wordt getornd. Dit voornemen is niet voldoende. De gemeente staat namelijk voor een grote opgave wat betreft de woonbehoefte. Voor de inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is er tot 2050 nog behoefte aan 1.500 nieuwbouwwoningen, zowel sociale huurwoningen als koopwoningen. Peter van der Heuij geeft namens de fractie van de VVD aan, dat er vaart moet worden gemaakt met het bouwtempo van huizen in de gemeente. Ook zouden er meer woningbouwprogramma’s moeten komen. Volgens de fractie zou het niet gek zijn om voor de periode na 2025 bouwplannen voor nieuwe huizen en de bijbehorende voorzieningen alvast uit te werken.

Bouwen voor eigen inwoners
Middels een voorbeeld maakt Hanneke van de Gevel (EA) duidelijk hoe hoog de woningnood in de gemeente is. “Kinderen willen vlakbij hun ouders wonen om over en weer te zorgen”, zegt ze. Volgens van de Gevel zijn er bijna 5000 mensen op zoek naar een sociale huurwoning. Eerlijk Alternatief vindt dat er moet worden gekeken naar ruimte waar er voor de eigen inwoners gebouwd kan worden. De boodschap luidt: bouw betaalbare woningen voor onze inwoners! Ook de fractie van Trots is een voorstander van het behouden van de eigen inwoners in de gemeente en met name de jongeren. Dit kan volgens fractievoorzitter Harald van Zielst door het bouwen van sociale koopwoningen tot maximaal 250.000 euro. Er zou dan met projectontwikkelaars en bouwers een afspraak moeten worden gemaakt dat deze woningen eerst aan de eigen inwoners worden verkocht, dan pas op de markt komen voor vrije verkoop. Hiervoor diende Van Zielst een motie in, die niet werd ondersteund door de overige raadsleden. De gemeente Pijnacker-Nootdorp mag niet zomaar huurwoningen toewijzen aan de eigen inwoners. De gemeente dient zich te houden aan de betreffende regels binnen de regio Haaglanden.

Uit de krant