Afbeelding

D66: ‘Lokale lasten niet onnodig laten stijgen’

di 9 nov 2021, 13:05 Actueel

Pijnacker-Nootdorp - De gemeentelijke afvalstoffenheffing valt in 2022 lager uit dan in de begroting was voorgesteld door B&W. Een voorstel op initiatief van D66 om de stijging van de afvalstoffenheffing te beperken werd breed gesteund.

In de programmabegroting werd een stijging van de afvalstoffenheffing met 2,9 procent voorgesteld. Door het voorstel wordt de stijging van de afvalstoffenheffing beperkt tot 1,3 procent, net als bij de OZB.

In het oorspronkelijke voorstel van B&W bedroeg de stijging van de jaarlijkse afvalstoffenheffing tussen de circa 8 en 11 euro, afhankelijk van de grootte van het huishouden. Door de aanpassing valt de stijging van de afvalstoffenheffing per huishouden zo’n 4 tot 5 euro lager uit.

Normaal hanteert de gemeente voor de afvalstoffenheffing het principe van kostendekkendheid. Dit betekent dat wat de gemeente moet betalen voor de afvalverwerking volledig wordt doorbelast in de afvalstoffenheffing.

Het college stelde voor dit principe van kostendekkendheid voor komend jaar niet te hanteren. Daarmee komt volgens D66 de indexering voor gestegen kosten ook in een ander daglicht te staan. Een inflatiecorrectie zoals die ook wordt toegepast voor andere lokale lasten (1,3%) vinden de indieners wel voor de hand liggend.

Het amendement werd ingediend door D66, VVD, Eerlijk Alternatief en Gemeentebelangen en kreeg steun van CDA, Partij voor de Dieren en CU-SGP.


Uit de krant