Logo telstar-online.nl

EVO-it timmert in de cloud aan de weg

  •   keer gelezen   Actueel

Aan de weg timmeren is een uitdrukking die wel past bij het bedrijf EVO-it. Deze onderneming is opgezet door Pijnackernaar Jops Robroeks (63), met sinds een jaar of tien in zijn kielzog zoon Jan (31) als technisch directeur. EVO-it houdt zich bezig met het ontwikkelen en implementeren van computerprogramma’s voor het automatiseren en optimaliseren van het transport bij bedrijven die hun eigen vervoer regelen. Dus ze werken niet voor het beroepsgoederenvervoer cq de pure transporteurs die voor derden al het vervoer doen. 

Jops Robroeks is van huis uit een civiel ingenieur die zich is gaan specialiseren in verkeerskundige zaken. Hij ging in 1985 werken bij de ondernemersorganisatie EVO, nu Evofenedex, en hield zich daar bezig met automatisering van transportplanning. Dat werd zijn vak en dat is het altijd gebleven. 

Snelle rekenaar
In 1996 heeft Jops zich verzelfstandigd en begon hij zijn bedrijf EVO-it. Een snelle rekenaar zal zeggen: dan is hij dit jaar 25 jaar zelfstandig ondernemer. En dat is ook zo. De familie Robroeks weet nog niet hoe ze het zilveren jubileum precies gaan vieren, maar vast staat dat er iets gevierd gaat worden met het team medewerkers.

We spreken Jops en Jan in hun kantoor aan de Europalaan. Een pand dat enige ‘jeugdherinneringen’ oproept omdat ‘de Telstar’ er ruim dertig jaar geleden in gehuisvest was. Het kantoortje van de redacteur meteen na binnenkomst rechts ziet er nog exact hetzelfde uit als destijds. 

Langzaamaan beginnen de medewerkers van EVO-it, die voor een groot deel uit Pijnacker komen, weer een beetje naar kantoor te komen. In de coronatijd hebben ze bijna allemaal thuis gewerkt en hebben dat ook kunnen doen, omdat het meeste (computer)werk heel goed op afstand te doen is. 

Voorop
EVO-it loopt dus voorop in de automatisering van de planning en uitvoering van het eigen transport. Het Pijnackerse bedrijf heeft klanten van allerlei pluimage en omvang. Het varieert van een onderneming met een paar busjes of auto’s tot ondernemingen als Grolsch en Ikea met talloze auto’s en dus een complex transportsysteem.

Door de grote kennis en ervaring van EVO-it plus daarbij de innovatieve kracht bij dit bedrijf, heeft het in Nederland binnen het eigen vakgebied de nummer 1 positie weten te bereiken. Het programma Ritplan van EVO-it is ongeëvenaard, zeggen vader en zoon Robroeks zonder valse bescheidenheid. Het programma bestaat al 25 jaar en wordt steeds weer versterkt, verruimd en vernieuwd. 

De software-ontwikkelaars van EVO-it zijn voortdurend bezig de verschillende programma’s aan te passen en te perfectioneren. Het programma is zo snel dat het negen miljoen routes in een minuut kan maken. 

Ritplan
Bedrijven kunnen met gebruikmaking van Ritplan tien tot vijftien procent besparen op hun transportkosten. Er zijn voorbeelden van bedrijven die vijf vrachtwagens hadden en nu nog maar vier die dezelfde hoeveelheid transport verwezenlijken. Aangezien de trend is dat het steeds moeilijker is om chauffeurs te vinden, zouden de programma’s van EVO-it ook kunnen bijdragen aan een oplossing van dit probleem.

Jops en Jan Robroeks staan er versteld van dat er nog steeds bedrijven zijn die hun transportwerk min of meer handmatig plannen en uitvoeren met werkbonnen en opdrachtformulieren, terwijl er zo veel winst te behalen is door het te automatiseren. Waar planners handmatig uren mee bezig zijn, kan met de programma’s van EVO-it in een minuut worden berekend en een stuk efficiënter. 

Tijdwinst
Het computergestuurd plannen van het transport met het programma Ritplan levert heel veel op qua tijdwinst en efficiency. Plus daarbij volop informatie over de kosten per afnemer, per vracht, enzovoort. De gebruiker van het programma kan de informatie van het transport ook koppelen aan het voorraadbeheer en het logistieke proces binnen een bedrijf.

Jops en Jan zeggen dat transportplanning op zich heel complexe materie is waarbij allerlei verschillende factoren en feiten een rol spelen. Daarom is het ook goed dat de programma’s over een grote rekenkracht beschikken. 

EVO-it is heel servicegericht en besteedt veel aandacht aan het implementeren cq invoeren van de programma’s bij de klanten/afnemers. Het doel is de klant zo veel mogelijk te ontzorgen. De mensen van EVO-it maken standaard software maar zorgen dat de inrichting hiervan heel precies afgestemd wordt op de behoefte van de klant. 

Cloud
Er zit voortdurend beweging en ontwikkeling in het werk en de dienstverlening van EVO-it. De ontwikkeling gaat immers op alle fronten door. 25 jaar geleden werd er nog gewerkt met wegenkaarten. Tegenwoordig hebben we Google Maps als bron van ‘verkeers- en wegeninformatie’.

Een nieuwe ontwikkeling waar EVO-it nu heel druk mee is, betreft de overgang naar de cloud, met als grote winst dat de klanten/afnemers de programma’s niet meer op hun eigen servers hoeven te laten draaien. Alles is gekoppeld aan grote datacentra, met als bijkomend voordeel dat updates van programma’s meteen centraal kunnen worden doorgevoerd. 

Jan Robroeks vertelt dat het een enorme operatie is, die EVO-it heel gefaseerd doorvoert waarbij zekerheid en veiligheid voorop staan. De klant moet er alleen maar voordeel bij hebben en geen hinder ondervinden van de overschakeling, omdat dingen niet zouden werken of verkeerd lopen. 

Groei
EVO-it groeit nog steeds en is ook voortdurend op zoek naar goede nieuwe medewerkers. Goede programmeurs zijn altijd plaatsbaar en daarnaast zoekt het bedrijf ook naar nieuwe medewerkers die de klanten kunnen bijstaan bij de implementatie of vernieuwing van programma’s bij individuele bedrijven.

Zoals gezegd worden de klanten daar heel goed in begeleid en is men bij EVO-it ook heel goed in staat om de specifieke wensen en vragen vanuit bepaalde sectoren mee te nemen in het verhaal. Ook is EVO-it op zoek naar een medewerker voor het bemensen van de helpdesk waar klanten 24/7 een beroep op kunnen doen. 

Lia Robroeks, de echtgenote van Jops en de moeder van Jan en de andere kinderen in het gezin, deed altijd het officemanagement maar is dat aan het afbouwen. Voor haar werk heeft EVO-it een goede opvolger gevonden. Kijk op de site van het bedrijf naar verdere informatie over de onderneming en de vacatures die op dit moment open staan. 

De Guyter 
We zeiden al dat Grolsch ook gebruik maakt van de programma’s en de dienstverlening van EVO-it en dus is het wel grappig om te beseffen dat het bier van bijvoorbeeld Café De Guyter wordt getransporteerd en aangevoerd met behulp van de programma’s van EVO-it uit Pijnacker. Dat is toch een mooie gedachte!

EVO informatietechnologie b.v.
Europalaan 23
2641 RX Pijnacker
Tel 015-251 2210
www.evo-it.nl


Meer berichten