Logo telstar-online.nl

Begroting gemeente Pijnacker-Nootdorp sluitend

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker - Het jaarlijkse hoogtepunt voor de wethouder financiën, Peter Hennevanger: de presentatie van de programmabegroting met daarbij een meerjarenperspectief.

De wethouder kon vandaag trots melden dat de begroting ondanks flinke zorgen sluitend is. En dat zonder dat de gemeentelijke lasten omhoog gaan. Die gaan hooguit mee met de gemiddelde prijsstijging, de inflatie dus. De grootste zorg voor de wethouder en het college is de zogenoemde uitkering uit het Gemeentefonds. Het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), zijn druk in overleg over de herverdeling van dit fonds. Pijnacker-Nootdorp zou over een periode van vier jaar in totaal ongeveer 3,5 miljoen euro minder krijgen. De argumentatie daarachter is onduidelijk en het proces is ook nog volop gaande.

De wethouder toonde zich blij met de constructieve opstelling van de gemeenteraad bij de behandeling van de Kadernota. Toen stelde de raad geen onmogelijke eisen, zodat de begroting rond is gekomen, terwijl alle beleidsplannen gewoon doorgang vinden. “Een zorgpunt zijn de kosten van de jeugdzorg, maar die komen steeds beter onder controle”, aldus wethouder Hennevanger.

Meer berichten