Logo telstar-online.nl
<p>Op de Pius X is onlangs het leerorkest opgestart.</p>

Op de Pius X is onlangs het leerorkest opgestart.

De Cultuurtrein verbindt de school met de culturele omgeving

  •   keer gelezen   Actueel

Oostland – Cultuur is de laatste jaren een beetje op de achtergrond geraakt in het onderwijs. Enerzijds door tijd te kort maar ook doordat de culturele aanbieders vaak moeilijker te vinden zijn, waardoor de drempel groter wordt. 

De Cultuurtrein maakt het voor de scholen makkelijker door de culturele omgeving met de school te verbinden. Volgens Charmaine Hulsbosch, regionale CMK-projectleider van de Cultuurtrein, is cultuur ontzettend belangrijk en hoort cultuuronderwijs in het curriculum van de school thuis en zouden de kansen voor kinderen en jongeren om kunst en cultuur te ontdekken moeten worden vergroot. 

Cultuureducatie met kwaliteit
Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) begon in 2013 “Cultuuronderwijs hoort echt in het curriculum van de school”, zegt Hulsbosch. Met haar ruime kennis en ervaring op het gebied van cultuur en cultuureducatie is ze de aangewezen persoon om op een natuurlijke en constructieve manier draagvlak te creëren voor de kunstvakken bij docententeams en verbindingen te leggen tussen culturele aanbieders en scholen. Als projectleider voor de Cultuurtrein heeft Hulsbosch in samenwerking met de culturele instellingen uit de regio de doorgaande culturele leerlijnen en multidisciplinaire projecten ontwikkeld voor de Cultuurtrein.

De Cultuurtrein
De Cultuurtrein is een onderdeel van het programma CMK van het ministerie van OCW dat wordt uitgevoerd door het Fonds Cultuurparticipatie en medegefinancierd door de gemeente Lansingerland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp. CMK is een vierjarig landelijk programma, dat zich inzet voor succesvolle samenwerkingen tussen scholen en culturele instellingen. De Cultuurtrein faciliteert en coördineert dit in het Oostland en zorgt daarmee voor kwalitatief, divers en relevant cultuuronderwijs op de scholen in de gemeente Lansingerland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De Cultuurtrein begint altijd met de vraag van de school. Samen met de school wordt er een plan op maat gemaakt dat past bij de identiteit en dynamiek van de school. De scholen worden gematcht met culturele partners en begeleid bij het implementeren van de kunstzinnige leerlijnen en projecten. De Cultuurtrein adviseert, ondersteunt en coacht de Intern Cultuurcoördinator (ICC’er) van de school.

Kunst en cultuur bereikbaar voor elk kind

Doelstellingen
De afgelopen acht jaar zijn er met de Cultuurtrein veel doelstellingen bereikt, maar er staan nog meer doelstellingen op de planning. De komende periode wil de Cultuurtrein in samenwerking met de scholen, culturele partners en vakdocenten verdere samenwerking met Primair Onderwijs (PO) en culturele instellingen versterken.

Er kunnen dan bijvoorbeeld kunstenaars in de klas worden uitgenodigd, kunstprojecten op maat worden opgezet, of lessen door middel van co-teaching worden verzorgd. Daarnaast wil de Cultuurtrein deskundigheid op het gebied van cultuur bevorderen. Zo kunnen er teamtrainingen worden gegeven en ICC-cursussen voor leerkrachten worden aangeboden. Om de deskundigheid te bevorderen kunnen er ook workshops en scholing voor schoolteams en culturele aanbieders worden gegeven. Een ander belangrijk doel van de Cultuurtrein is kennisdeling. Verder kunnen geïnteresseerden op de website de agenda en het cultuuraanbod bekijken. Alle kunstzinnige leerlijnen, zoals dans, theater, literatuur, muziek, media, beeldende vorming en erfgoed staan op de website en zijn voor iedereen toegankelijk. De Cultuurtrein streeft ernaar om de kunstzinnige leerlijnen door te laten lopen vanaf de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het doel is naast het cultuuraanbod op school ook hun talent te laten ontdekken en kennis te laten maken met de culturele omgeving , zodat ze weten waar ze bijvoorbeeld vioolles kunnen volgen als ze dat willen.

Leerorkest
Een goed voorbeeld daarvan is het net opgestarte leerorkest op de Pius X school in Bergschenhoek, waarbij de vakdocenten van de plaatselijke muziekverenigingen de lessen verzorgen en de leerlingen zodoende niet alleen kennis maken met de verschillende instrumenten en hun talent, maar ook de drempel is verlaagd om vervolglessen te nemen in een bepaalde discipline. “

Ik ben ook ontzettend trots op onze nieuwe erfgoedleerlijn, die speciaal voor elk dorp van Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp in samenwerking met de historische verenigingen is gemaakt. Leerlingen ontdekken de cultuur van de directe omgeving onder andere door een dorpswandeling met een plaatselijke gids, bezoeken aan een waterwerk en monumenten. Ook leren zij na te denken over wat erfgoed is en welk erfgoed zij achterlaten. Het uitgangspunt is dat elke leerling in aanraking komt met cultuur en kunst en dat elk kind gelijke kansen krijgt” zegt Hulsbosch. Het is daarom ook belangrijk dat het Jeugd, Sport en Cultuurfonds onder de aandacht wordt gebracht, waar Hulsbosch intermediair voor is. Daarnaast werkt Hulsbosch nauw samen met Bibliotheek Oostland, Team4Talent en de cultuurcoaches van beide gemeenten om deze doelstellingen te behalen.

Contactgegevens:

Bibliotheek Oostland, Cultuurtrein
Nachtegaallaan 4
2665 EH Bleiswijk
E-mail: cultuurtrein@bibliotheekoostland.nl
www.cultuurtrein.nl

Meer berichten