Logo telstar-online.nl

Benno Suijker blijft strijden voor openbaar toilet

  •   keer gelezen   Actueel

Al vele jaren strijdt Pijnackernaar Benno Suijker voor een openbaar toilet in Pijnacker Centrum. Volgens de voormalige actievoerder/belangenbehartiger van het toenmalige Gehandicapten Platform Pijnacker-Nootdorp moet het helemaal niet moeilijk zijn om een bestaande voorziening in de parkeergarage zodanig uit te breiden dat iedereen daar gebruik van kan maken.

“Er is een toilet in de garage dat met de lift bereikbaar is. Nu maken alleen de marktkooplui op woensdag er gebruik van, maar het moet helemaal niet zo moeilijk zijn om het zodanig in te richten en uit te rusten dat iedereen er zijn behoefte kan doen. Je moet het alleen wel willen als gemeente, als vastgoedeigenaren en als winkeliersvereniging.”

Benno sloeg weer eens alarm cq trok aan de bel toen de drie genoemde partijen onlangs aan het woord kwamen in een paginagroot verhaal over de Samenwerkingsovereenkomst Pijnacker Centrum die tot doel heeft het centrum van het dorp meer te laten bruisen. “Als het meer moet gaan bruisen laat dan eerst dat toilet eens bruisen”, zegt Benno Suijker lachend.

Hij vindt het lachwekkend dat je in het buitenland vaak de mooiste openbare toiletvoorzieningen tegenkomt en dat daar in Nederland altijd zo zeikerig en schijterig over wordt gedaan. “Voor miljoenen worden er winkelcentra, parkeergarages en bijkomende voorzieningen ontwikkeld en een eenvoudig toilet voor de gebruikers van die voorzieningen kan er niet af. Dat is toch armoe!”

De tachtigjarige Pijnackernaar pakt het Telstar-verhaal erbij en wijst op de passage waarin de diverse partijen inclusief de centrummanager ervoor pleiten om de bezoekers langer aan het centrum te binden.

“Er moet meer beleving zijn en meer ontmoeting waardoor de mensen langer in het centrum vertoeven dan voorheen. Prachtig doel maar dan moet je wel ervoor zorgen dat de voorzieningen daarop ingericht zijn. Natuurlijk is het mooi dat er een Hoge Nood-app is en uiteraard is het prachtig dat bepaalde winkels en horecagelegenheden hun toilet aanbieden, maar daar moet je als consument/bezoeker niet afhankelijk van hoeven zijn. Je moet voor een voorziening zorgen waar mensen altijd terecht kunnen, ook als winkels en restaurants/cafés niet geopend zijn. Bovendien is het de vraag hoe toegankelijk die voorzieningen zijn voor mensen met een rolstoel of scootmobiel.”

Benno Suijker, die tegenwoordig zelf heerlijk rondrijdt in een prachtige scootmobiel en daarmee het complete binnen- en buitengebied van de gemeente doorkruist, zegt dat de gemeenteraad in 2019 al bijna zo ver was om ja te zeggen tegen investeren in een openbaar toilet maar dat men op de een of andere manier toch nog steeds niet van de pot is gekomen.

“Volgend jaar zijn er weer verkiezingen en daarna wordt er weer een college gevormd. Misschien kan men er dan na al die jaren eindelijk eens echt werk van maken”, aldus Benno die het ook prima zou vinden als het huidige College van B&W het realiseert! 

We hebben het bovenstaande verhaal voorgelegd aan de gemeente en die reageert als volgt: 
“Begin 2021 heeft de gemeente met het bestuur van de Ondernemersvereniging Pijnacker Centrum gesproken over een openbaar toilet in het centrum. Er is afgesproken om de Hoge Nood-app te gebruiken voor het centrum en dit te stimuleren onder horecaondernemers. Via de Hoge Nood-app is snel informatie te vinden over de beschikbaarheid en de openstelling van openbare toiletten. Inmiddels vind je via de app in het centrum van Pijnacker twee toiletten. Het toilet in parkeergarage Pijnacker Centrum is niet bruikbaar als openbare toiletvoorziening. Het ligt namelijk naast de beheerdersruimte en vlak voor de slagbomen. Bij de bouw is deze plek gekozen vanwege de veiligheid en de vindbaarheid. Helaas is deze plek niet geschikt te maken als openbare toiletvoorziening.”

Benno Suijker laat het er niet bij zitten. Hij wijst er nog even op dat hij de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) aan zijn zijde heeft. Verder merkt hij tot slot nog even op, dat er in 2019 al vanuit de gemeenteraad een motie is ingediend om een ‘echt’ openbaar toilet te realiseren.

Een meerderheid in de raad steunde toen die motie, maar dat heeft dus nog niet geleid tot wat Benno en velen met hem al heel lang voor ogen hebben. Een op zichzelf staand openbaar toilet in het ‘verblijfscentrum Pijnacker’ waar je met hoge of lage nood altijd terecht kunt!

Meer berichten