Logo telstar-online.nl
<p>In de Delflandstraat heeft de gemeente nu twee bovengrondse containers geplaatst, zonder verdere mededelingen, zegt aanwonende Marc Heijster. </p>

In de Delflandstraat heeft de gemeente nu twee bovengrondse containers geplaatst, zonder verdere mededelingen, zegt aanwonende Marc Heijster.

Wethouder Marieke van Bijnen bezoekt verzamelcontainerlocaties

  •   keer gelezen   Actueel

Wethouder Marieke van Bijnen heeft onlangs in Nootdorp twee locaties bezocht waar omwonenden het niet eens zijn met de locatie van ondergrondse verzamelcontainers voor restafval.

Ze deed dit naar aanleiding van artikelen in de Telstar/Eendracht. Drie weken geleden betrof dat een verhaal van bewoners van het Zonnekruid en de Heiligenbloem in de wijk Achter het Raadhuis en twee weken geleden ging het om een locatie aan de Sytwinde nabij de Sleedoornlaan in de wijk Vrouwtjeslant, ook in Nootdorp.

De omwonenden van de splitsing Zonnekruid/Heiligenbloem hebben wethouder Van Bijnen duidelijk gemaakt dat de geplande locatie in hun ogen ruimtelijk en verkeerstechnisch ongelukkig is: onoverzichtelijk, te krap en op een plek waar veel schoolkinderen voorbij komen. De wethouder heeft de situatie bekeken, de omwonenden aangehoord en gezegd dat ze de zaak nader gaat overwegen.

Sytwinde
Daags na het verschijnen van de krant van twee weken geleden, met het verhaal van de situatie aan de Sytwinde/Sleedoornlaan, is de wethouder ook daar een kijkje gaan nemen. Net als in de wijk Achter het Raadhuis in het bijzijn van de ambtenaren die met ‘Het Nieuwe Inzamelen’ bezig zijn.

De uitvoering van de werkzaamheden is in Vrouwtjeslant al verder gevorderd. Daar was men op de dag van het uitkomen van de krant al bezig met de plaatsing van de container, pal naast de zijtuin van de familie Zwaaf die alles behalve blij is met de container.

Theo Zwaaf meldde na het gesprek met de wethouder dat het een prettig onderhoud was en dat de wethouder heeft toegezegd dat enkele maanden na het in gebruik nemen van de container de situatie opnieuw bekeken wordt. Als de overlast zo groot blijkt als de familie Zwaaf verwacht, wil de wethouder onderzoeken of de container alsnog naar een andere locatie, een stukje verderop, kan worden verplaatst.

Bewoner Zwaaf en andere omwonenden hebben er nog niet veel vertrouwen in dat de gemeente dit ook echt serieus gaat overwegen. Ze hadden veel liever gezien dat er vooraf beter gecommuniceerd was met en geluisterd naar de wijkbewoners. Intussen hebben ze zich ook tot andere instanties gewend.

Delflandstraat
Veel burgers in Nootdorp en ook in andere delen van de gemeente zijn slecht te spreken over de manier waarop de gemeente de inspraak over de plaatsing van de verzamelcontainers voor restafval heeft geregeld en georganiseerd.

Ook bewoner Marc Heijster van de Delflandstraat in Nootdorp uitte vorige week via een mailtje naar de Telstar/Eendracht zijn ongenoegen. Hij schrijft: “Ik kreeg 28 december van het oude jaar de mededeling, dat vuilcontainer 35H naast ons tuinhek geplaatst zou worden en dat wij aan de hand van een zienswijze in beklag konden gaan. Zo gezegd zo gedaan en tien zienswijzes verder is er nog geen definitieve plek aangewezen, dit omdat de gemeente geen alternatieven heeft onderzocht in de Delflandstraat. Tot mijn stomme verbazing staan er nu ineens twee bovengrondse containers naast mijn huis. En dan zegt de gemeente dat ze in goed overleg gaan met de gemeenschap, dus niet! ik vind het beschamend hoe ze ons behandelen. En het lijkt een terugkerend patroon te zijn bij de gemeente.”

Marc Heijster vindt het echt niet kunnen dat burgers serieus zienswijzes indienen en dat dan vervolgens zonder een belletje of een mailtje die containers even bij je huis worden neergezet. “Dat ze bovengronds zijn, wijst er misschien op dat deze situatie tijdelijk is, maar doe het niet zo sneaky. Communiceer met de mensen die het aangaat en praat serieus met ze over wat de beste opties zijn.”

De gemeente schreef onlangs dat het bepalen van de plekken voor de containers ‘een hele puzzel’ is. “We houden met veel voorwaarden rekening, zoals: loopafstanden, kabels en leidingen in de grond, inpasbaarheid en de bereikbaarheid voor de vuilniswagens. Binnen de ruimte die er is, proberen we steeds de best mogelijke locaties te bepalen. Op elke nieuwe locatie kunnen bewoners reageren voordat we deze definitief vaststellen. Dit is de officiële zienswijzeprocedure. Op basis van alle opmerkingen en reacties van bewoners, weegt de gemeente de locaties nogmaals af. Vervolgens maakt het college een uiteindelijke keuze en stelt de locaties vast. We willen met iedereen rekening houden, maar het is niet altijd mogelijk om aan alle wensen te voldoen.”

Meer berichten