Logo telstar-online.nl
<p>Hart van Nootdorp ligt op een steenworp afstand van de Parade. Foto: Morris Bennis</p>

Hart van Nootdorp ligt op een steenworp afstand van de Parade. Foto: Morris Bennis

Gebiedsvisie moet Hart van Nootdorp laten bruisen

  •   keer gelezen   Actueel

In 2019 heeft de raad het besluit genomen voor de nieuwbouw van kindcentrum de Regenboog en de sloop en nieuwbouw van de Jan Janssenhal. Dit allemaal bevindt zich binnen een afstand van 350 meter in het Hart van Nootdorp.

Ook de locatie van de voormalige brandweerkazerne en de Klauterbeer worden her ontwikkeld. Eind deze maand wordt de raad gevraagd om de gebiedsvisie Hart van Nootdorp vast te stellen, de grondexploitatie te openen, budgetten van het kindcentrum en de Jan Janssenhal beschikbaar te stellen en deze kosten te dekken uit de algemene reserve en de financiële gevolgen van het voorstel te verwerken in de Kadernota 2021.

De ontwikkeling
De visie moet zorgen voor een goede aansluiting op de omgeving en zorgen voor samenhang tussen de verschillende ontwikkellocaties. Voor deze ontwikkeling heeft de gemeenteraad vier uitgangspunten vastgesteld: de realisatie van een kindcentrum, de realisatie van een multifunctionele sporthal, een intensief woningbouwprogramma passend bij de doelgroepen en continuïteit van het gebruik van de sport en onderwijs voorzieningen. In het kindcentrum komen drie groepsruimten voor opvang. Het programma wonen omvat ongeveer 100 woningen bestaande uit sociale woningen (minimaal 30%) en woningen voor de vrije sector. De nadruk van het woonprogramma ligt op de doelgroepen: kleine huishoudens van starters en ouderen, die willen doorstromen. Er komt dan ook een gevarieerd aanbod aan appartementen, die passen bij deze doelgroepen. De sporthal heeft een zaal van 28m x 48m. De sporthal bestaat uit twee zaaldelen, die door middel van een wand kunnen worden verkleind.

Volgens Harald van Zielst (Trots) blijkt uit raadpleging dat veel bewoners zorgen hebben over het aantal parkeerplaatsen. Ook Carla Bok (Gemeentebelangen) vraagt zich af hoe het met het aantal parkeerplaatsen zit. Volgens wethouder Peter Hennevanger zijn er meerdere dillema’s in het gebied, die allemaal de prioriteit hebben. Denk bijvoorbeeld aan het behouden van voldoende groen, het veilig leiden van de verschillende verkeersstromen door het gebied en het zorgen voor voldoende parkeerplaatsen. Wat het laatste punt betreft geeft wethouder Hennevanger aan dat de Nota parkeernormen strikt als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Aanvullende kosten
Voor het kindcentrum en de nieuwbouw van de Jan Janssenhal wordt gevraagd om aanvullende budgetten beschikbaar te stellen. Jim de Bruijn (VVD) vroeg zich kritisch af waarom deze hoge kosten niet eerder zijn benoemd. Voor het kindcentrum gaat het om €260.253 voor een twaalfde lokaal en €102.206 voor kinderopvang. Voor de Jan Janssenhal gaat het om €357.860 in verband met indexering, €180.000 voor sloop en bouw- en woonrijp maken, €600.000 voor een tijdelijke sportvoorziening, gedurende de bouwperiode en € 300.000 voor niet verrekenbare btw op het bewegingsonderwijs. Het is de bedoeling dat deze kosten uit de Algemene Reserve worden gedekt.

Meer berichten