Logo telstar-online.nl
<p>We moeten terug graven naar 2019 voor de laatste gewone Koningsdag. In 2022 moet het weer lukken&hellip;</p>

We moeten terug graven naar 2019 voor de laatste gewone Koningsdag. In 2022 moet het weer lukken…

Nu in de overlevingsstand, straks weer bruisend

  •   keer gelezen   Actueel

Ook dit jaar kunnen de Oranjeverenigingen van Pijnacker-Nootdorp relatief weinig doen. Vorig jaar was de OVP, de Oranjevereniging Pijnacker, de eerste die de ‘coronastekker’ er uit trok door vroeg de geplande activiteiten te annuleren. Daardoor bleven de aangegane verplichtingen qua kosten beperkt. Ook door goodwill van ‘leveranciers’.

Dit jaar was al snel duidelijk dat een fysiek programma niet mogelijk zou zijn, simpelweg omdat de coronamaatregelen dat niet toelaten. Het virus is nog onvoldoende onder controle en daardoor zijn activiteiten en evenementen nog niet toegestaan. Dat betekent niet dat de Oranjeverenigingen op en rondom Koningsdag helemaal niets doen. Ze hebben de koppen bij elkaar gestoken en gaan deels samen en deels op zichzelf een online programma samenstellen. 

De OVP is al druk bezig met de voorbereidingen en komt binnenkort met meer informatie daarover naar buiten. De bestuursleden lichten een tip van de sluier op en zeggen dat enkele bands ‘eerder opgenomen live muziek’ gaan spelen. Verder zullen de inwoners worden uitgedaagd hun woning in feestelijke oranjesfeer te brengen. Koningsdag wordt weer Woningsdag! We praten met het dagelijks bestuur van de OVP in het eigen clubhuis aan de Boezemweg. Waarnemend voorzitter Nard Tegelberg, secretaris Jeroen van Lith en bestuurslid Richard Droppert houden de moed er in maar maken er geen geheim van dat de Oranjevereniging Pijnacker in de overlevingsstand staat.

Richard Droppert: “We stonden er financieel al niet bijster best voor de laatste jaren maar nu hebben we jaarlijks nog steeds aanzienlijke vaste lasten - met name door ons eigen pand - zonder dat daar echte inkomsten tegenover staan. Ook qua verhuur komt er niks binnen. Normaal verhuren we door het jaar heen onder meer ons treintje en ons waterorgel door het land heen, maar dat gebeurt nu niet. Pas in het najaar hebben we de eerste verhuuractiviteit weer op de agenda staan.” 

De OVP krijgt in het kader van de festiviteiten altijd veel goederen en diensten gesponsord van diverse bedrijven - vaak al decennia lang - en nu heeft men deze bedrijven aangeschreven voor financiële ondersteuning. De eerste bijdragen daarvan zijn binnengekomen en van harte verwelkomd. Via de site van de vereniging kunnen sympathisanten ook een bijdrage geven. Dat kan eenmalig, periodiek en voor een termijn van meerdere jaren waarbij je een overeenkomst aangaat met de vereniging, zodat de giften fiscaal aftrekbaar worden. 

De Oranjemannen zeggen dat de oude acceptgirokaart in het programmaboekje altijd een mooi bedrag aan donaties opbracht waarmee de vaste jaarlijkse kosten gedekt konden worden. Verder was de formule altijd dat met de opbrengsten van succesnummers als de feestavonden allerlei gratis (kinder)activiteiten werden georganiseerd en livemuziek op Koningsdag. Zonder donaties is dat zeker niet mogelijk. Alles is er op gericht om in 2022 weer te gaan knallen, zeggen de bestuursleden die intussen naast de organisatie van het onlineprogramma dus ook bezig zijn met de toekomst. 

“Als alles straks weer redelijk normaal is, gaat er weer nieuwe energie loskomen en dan zal het ook bij de vrijwilligers weer gaan borrelen en bruisen. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich nu al melden, vooral jonge mensen, zodat we meteen ook de vergrijzing te lijf kunnen gaan”, zegt voorzitter Nard Tegelberg.

Meer berichten