Logo telstar-online.nl

Wie wordt onze nieuwe burgemeester? Dorpsgenoten kunnen vanaf nu profiel helpen opstellen!

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Met het aangekondigde vertrek van burgemeester Francisca Ravestein start de procedure naar het vinden van de beste burgemeester voor onze gemeente. De eerste stap is dat de fractievoorzitters van de raad een gesprek hebben gehad met de Commissaris van de Koning (CvK). In dat gesprek is de procedure uitgelegd om een nieuwe burgemeester te benoemen. 

De eerste belangrijke stap is dat een profielschets wordt opgesteld. De profielschets bestaat uit een beschrijving van onze gemeente en een beschrijving van het profiel van de burgemeester. Peter van den Heuij geeft aan dat het belangrijk is een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de wensen die er leven ten aanzien van de nieuwe burgemeester. Daarom wordt een enquête uitgezet, met het verzoek aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan te geven wat zij belangrijk vinden. 

Op maandag 10 mei wordt in de Raad de profielschets vastgesteld. Vanaf dat moment gaat de sollicitatieprocedure lopen. Die procedure is strikt geheim. De Commissaris van de Koning en de vertrouwenscommissie selecteren in goed overleg kandidaten. De vertrouwenscommissie spreekt de verschillende kandidaten en komt met een voorstel naar de Raad. Als de raad heeft gekozen gaat de voordracht via de CVK en de minister van BZK naar de Koning. Hij is diegene die de burgemeester benoemt. In januari 2022 kunnen we als alles goed gaat de nieuwe burgemeester verwelkomen.

Om alles voor elkaar te krijgen is een vertrouwenscommissie in oprichting samengesteld. Die bestaat uit fractievoorzitters van de partijen met uitzondering van PPN die Saskia Kleewein hebben afgevaardigd en Nita Graafland voor Eerlijk Alternatief. Als voorzitter van de commissie is Peter van den Heuij gekozen.

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in de gemeente Pijnacker-Nootdorp hierover meedenken. Uw mening telt!

Vul de enquête in
Via een online-enquête kunt u aangeven wat u belangrijk vindt aan een nieuwe burgemeester. Het invullen van de vragenlijst duurt één minuut en kan tot uiterlijk vrijdag 30 april. De resultaten van de enquête worden opgenomen in de profielschets voor de nieuwe burgemeester van gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Doe mee en vul de enquête hier in!


Meer berichten