Waar nodig steunt de gemeente ondernemers. John Vonk van de ijssalon in de Dorpsstraat in Nootdorp redt zich wel. IJs is heerlijk ‘troostvoer’ in barre tijden!
Waar nodig steunt de gemeente ondernemers. John Vonk van de ijssalon in de Dorpsstraat in Nootdorp redt zich wel. IJs is heerlijk ‘troostvoer’ in barre tijden!

De gemeente is op meerdere fronten actief met ‘coronabestrijding’

Actueel 1.808 keer gelezen

Vorige week hadden we in onze krant een twee pagina’s groot verhaal over allerhande aspecten van corona: economisch, sociaal, medisch, sportief, enzovoort. Deze week een vervolg daarop met een verhaal vanuit de gemeente, een stukje van de politie en een Nootdorpse huisarts die blij is dat het vaccineren van start kan. Het onderstaande verhaal komt vanuit de gemeente.

Alle medewerkers van de gemeente doen hun uiterste best om inwoners en ondernemers te ondersteunen waar het kan, door bijvoorbeeld ze wegwijs maken in de regelingen die er zijn of ze te ondersteunen.

Onze boa’s werken nauw samen met de politie om de omgeving veilig te houden. Inwoners van onze gemeente houden zich over het algemeen goed aan de regels. Hoe moeilijk het soms ook is. Wij snappen ook dat het steeds lastiger wordt om vol te houden. Maar gezien het aantal besmettingen blijft het nodig om vol te houden en aandacht voor elkaar te hebben.

TOZO en TONK
De gemeente biedt inwoners en ondernemers financiële ondersteuning via TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en TONK (Tijdelijke regeling Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). We bieden actief deze ondersteuningsmogelijkheden aan. Ook kunnen ondernemers terecht voor kennis en advies. Informatie hierover: www.pijnacker-nootdorp.nl/actueel/ondersteuning-en-advies-voor-ondernemers/18111/ 

Informatie over de TONK: www.pijnacker-nootdorp.nl/direct-regelen/werken-inkomen-en-schulden/tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-tonk/35920 

Jeugd en jongeren
Er is voortdurend contact met de jeugdhulporganisaties vanuit het kernteam. Mocht het nodig zijn, wordt er hulp ingezet. Opvallend is dat er in de eerste lock-down er een afname was qua hulpvragen. Met name vanaf januari van dit jaar zien de jeugdhulporganisaties en ook de crisisdiensten berichten binnenkomen die ernstiger van aard zijn. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de signalerende rol van onderwijs is gemist zodat jongeren en ouders langer hebben gewacht, voordat ze hulp gingen zoeken.

Er is veel contact met de welzijnsorganisaties en andere zorgorganisaties in deze coronatijd, zowel voor de continuïteit van dienstverlening als voor het ophalen van signalen. Er zijn bijvoorbeeld in samenwerking met de gemeente door het jeugd- en jongerenwerk, Young Connection en Team4Talent extra activiteiten - passend bij de coronamaatregelen- voor kinderen en jongeren georganiseerd. Het jeugd- en jongerenwerk is in samenwerking met wijkagenten en boa’s extra actief op avonden in verband met de avondklok.

Kernteam
Inwoners kunnen met vragen voor ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van eenzaamheid, mantelzorgvragen of mentaal welbevinden - onder andere - terecht bij de welzijns- en vrijwilligersorganisaties. We hebben hier extra aandacht voor op de website van de gemeente. https://www.pijnacker-nootdorp.nl/actueel/eenzaam-weet-dat-u-niet-alleen-staat/17710/ 

Het kernteam (met professionele hulpverleners met veel kennis en ervaring) van de gemeente is op werkdagen via 14105 bereikbaar voor hulp aan inwoners. Ook geven zij ondersteuning aan inwoners die bezorgd zijn over iemand anders.

SWOP
Vorige week rees de vraag waarom CulturA & Zo niet open is voor welzijnsactiviteiten. Deze voorziening wordt door de Rijksoverheid getypeerd als doorstroomlocatie. Hierdoor kan er geen gebruik van deze locatie worden gemaakt, tenzij er ontheffing wordt aangevraagd. Aangezien de SWOP terecht kan in Nove is er niet voor gekozen ontheffing voor CulturA & Zo aan te vragen.

De SWOP biedt nog steeds alle vormen van dienstverlening aan en is ook dagelijks bereikbaar voor onze inwoners. Hierbij kan gedacht worden vluchtelingenbegeleiding, bezoekvrijwilligers, medisch vervoer, mantelzorgondersteuning en de formulierenbrigade.

Op dit moment is SWOP heel druk met de coronaproof-belastingspreekuren en gaat er weer gestart worden met de mantelzorgwandelingen. Tevens vinden er koffieochtenden plaats voor kwetsbare inwoners. Deze koffieochtenden bieden inwoners de mogelijkheid om in kleine groepjes bijeen te komen onder begeleiding van vrijwilligers. In Pijnacker en Delfgauw waren deze koffieochtenden al gestart, maar sinds kort kunnen inwoners ook in Nootdorp terecht.

Sport
Sinds de tweede lockdown in het vierde kwartaal van vorig jaar is binnen sporten niet meer mogelijk en kunnen binnensportverenigingen de zaal kosteloos annuleren. Het gevolg is dat er geen zaalruimte meer wordt gehuurd en er dus ook geen huur meer in rekening wordt gebracht. Buiten sporten is onder voorwaarden nog steeds mogelijk. Gebruikers van de gemeentelijke buitensportvoorzieningen ontvangen een korting van vijftig procent op de huur.

Na elke persconferentie worden alle sportaanbieders via mail geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen. Informatie over steunmaatregelen van de rijksoverheid, zoals de TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties) wordt met de sportorganisaties gedeeld. Veel sportverenigingen die vragen hebben over de coronamaatregelen weten de gemeente te vinden.

Onderwijs en kinderopvang
Er zijn korte lijnen tussen de gemeente en de schoolbesturen bij coronabesmettingen op de scholen. De scholen werken aan de hand van protocollen die opgesteld zijn door koepelorganisaties als de PO- en VO-raad. De gemeente heeft een coördinerende taak bij het aanvragen van subsidie voor aanpassing van de ventilatiesystemen op de scholen.

Het Stanislas College maakt sinds begin maart gebruik van sportcentrum De Viergang en verschillende sportkantines op de Sportlaan. De samenwerking tussen het Stanislas College, de sportverenigingen en De Viergang Sport & Ontspanning is mede tot stand gekomen met ondersteuning vanuit de gemeente. Ook hier zijn goede contacten tussen het Stanislas en de gemeente.

Cultuur
Ook in coronatijd zijn de ontwikkelingen op het gebied van cultuur doorgegaan. De cultuurcoördinator onderhoudt nauw contact met het culturele veld. Er komt een nieuw, door onze inwoners te kiezen, kunstwerk in Delfgauw en zijn verschillende onlinebijeenkomsten geweest met het culturele veld.

Wat betreft kunst en cultuur voor onze jeugd, is Cultuureducatie met Kwaliteit periode 2021-2024 van start gegaan. Vanwege de invloed van de coronamaatregelen op het culturele veld zijn verschillende culturele organisaties reeds gecompenseerd en kan er tot 1 mei een tweede aanvraag ingediend worden. Hiernaast kunnen culturele organisaties vanaf 1 april gebruik maken van een innovatiefonds waarmee zij ondersteund worden bij het uitvoeren van activiteiten in de huidige tijd.

Uit de krant

Uit de krant