Logo telstar-online.nl

Rotterdam The Hague Airport krijgt natuurvergunning

  •   keer gelezen   Actueel

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is voornemens om Rotterdam The Hague Airport een vergunning te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Deze is nodig voor het gebruik van de luchthaven.

Volgens het ministerie leiden de activiteiten van Rotterdam The Hague Airport waarvoor de vergunning is aangevraagd niet tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van de relevante Natura 2000-gebieden. Daarom acht het ministerie de activiteiten van Rotterdam The Hague Airport vergunbaar. Dat schrijft het ministerie in zijn ontwerpbeslissing die deze week in de Staatscourant is gepubliceerd. LNV gaf eerder aan dat Rotterdam The Hague Airport een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig heeft. De minister van LNV besloot in april 2020 na een handhavingsverzoek tegen het ontbreken van de vergunning dat de luchthaven de vergunning uiterlijk 1 oktober moest aanvragen. Rotterdam The Hague Airport is tevreden met het voornemen van het ministerie van LNV. 

Algemeen directeur Ron Louwerse: “Het krijgen van deze vergunning is een mooi uitgangspunt om met onze omgeving te blijven bouwen aan onze luchthaven. Daarbij zoeken we naar een balans tussen lusten en lasten van de luchthaven. We blijven daarover in gesprek met partners en onze omgeving.”

Meer berichten