Logo telstar-online.nl
<p>Deze week is de tweede vaccinatieronde met het Pfizer vaccin van start gegaan.</p>

Deze week is de tweede vaccinatieronde met het Pfizer vaccin van start gegaan.

Vaccineren bij Pieter van Foreest: indianenverhalen onderzocht

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Het vaccineren van kwetsbare ouderen in Pijnacker-Nootdorp is in volle gang. Ook in de zorgcentra van Pieter van Foreest worden ouderen gevaccineerd tegen alle nare gevolgen van Covid-19. Alles lijkt voortvarend te verlopen, maar toch komen er op onze redactie verontrustende berichten binnen. Tijd voor een onderzoek.

Er doen geruchten de ronde over vaccins die door de gootsteen worden gespoeld. Daarnaast lijkt er sprake van een matige bereidheid onder personeel om zich te laten vaccineren. Er zou angst zijn voor bijwerkingen. Met inmiddels alle gevolgen van dien. Het virus wordt meegenomen van werk naar huis... En waait zo uit onder de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. 

Om duidelijkheid te krijgen over de huidige situatie bij Pieter van Foreest, hebben wij vragen voorgelegd bij de zorgorganisatie. Dit was geen enkel probleem. Op alle prangende vragen kregen wij snel en uitvoerig antwoord van communicatiemedewerkster Ilonka Ouwendijk.

Kunt u aangeven hoe groot de ‘vaccinatie-bereidheid’ is onder personeel van Pieter van Foreest in Pijnacker-Nootdorp specifiek en over de gehele organisatie?
“Nee, dit wordt niet bijgehouden en mag ook niet worden bijgehouden. Dit is niet toegestaan volgens de privacywetgeving.”

Wat doet Pieter van Foreest (actief) om personeel te infomeren over de noodzaak tot vaccineren? Is er genoeg informatie beschikbaar om een afgewogen keuze te maken?
“Alle betreffende collega’s hebben een persoonlijke uitnodiging tot vaccinatie met de bijbehorende informatie per post ontvangen. Daarnaast is er voor de start van de vaccinatie informatie verstuurd naar de betreffende collega’s via o.a. een digitale nieuwsbrief, er wordt actief informatie gedeeld via het interne intranet met onder andere toelichting, veel gestelde vragen, filmpjes met uitleg en verwijzing naar meer informatie. Bovendien is er op iedere locatie een lokaal kwaliteitsteam om het onderwerp te bespreken en vragen te stellen. Ook de afdeling P&O kan met vragen worden benaderd. We doen ons uiterste best om het belang van vaccineren toe te lichten en de juiste informatie te delen. Vaccineren is in Nederland een vrijwillige keuze, dat geldt voor iedereen in Nederland.”

Is het bekend dat er heel veel wildwestverhalen rondgaan op afdelingen over onder andere onvruchtbaarheid en ernstige bijwerkingen en zodoende personeel niet gevaccineerd wil worden?
“In heel Nederland gaan er helaas verhalen rond. Overal staat informatie (internet, social media en andere mediabronnen), maar niet alles klopt. Soms gaat het om aannames en meningen die heel overtuigend kunnen klinken. Er zijn mensen die vóór vaccinatie zijn en er zijn ook mensen die tegen vaccinatie zijn. Als zorgorganisatie doen we ons uiterste best om het belang van vaccineren toe te lichten en de juiste informatie te delen, te verwijzen naar de juiste informatie en aangeven waar verdere informatie te vinden is. Bovendien gaan we gezamenlijk het gesprek aan en kunnen er vragen gesteld worden.”

Klopt het dat vaccins die niet worden toegediend aan bewoners en personeel gewoon door de gootsteen en wc worden gespoeld? Het verhaal gaat dat dit sowieso in Pijnacker meermaals is voorgevallen. Is dat juist?
“Nee, dat klopt absoluut niet. Pieter van Foreest heeft er alles aan gedaan om verspilling van het vaccin te voorkomen. We hebben zelfs alles op alles gezet om met het vaccin dat over zou blijven, bijvoorbeeld doordat er verpleeghuisbewoners zijn die bijvoorbeeld recentelijk besmet zijn geweest en/of door een andere medische reden (nog) niet gevaccineerd konden worden, te gebruiken voor verzorgingshuiscliënten. Bij verzorgingshuiscliënten is de huisarts medisch verantwoordelijk. Vaccineren kan alleen na toestemming en na controle van het medische dossier door de verantwoordelijke (huis)arts. Hier is enorm goed in samengewerkt en zo hebben we in overleg met enkele verzorgingshuiscliënten en/of hun vertegenwoordigers en in overleg met hun eigen huisarts ook in de Pfizer vaccinatieronde al een aantal verzorgingshuiscliënten kunnen vaccineren.”

Zijn er momenteel coronabesmettingen in de zorgcentra van Pieter van Foreest in Pijnacker-Nootdorp en zo ja, om hoeveel gevallen gaat het?
“Ja, er zijn momenteel coronabesmettingen bij Pieter van Foreest. Pieter van Foreest houdt de eerste contactpersonen hiervan op de hoogte en publiceert de informatie waar op dat moment coronabesmetting van toepassing is ook altijd op haar website.”

Hoe gaat het in algemene zin met het personeel en de bewoners? Het zijn nog steeds heftige tijden. Hoe houden jullie het allemaal een beetje positief?
“Het zijn zeker nog steeds heftige tijden. Het is zwaar, de rek is eruit, maar we weten dat we door moeten. Voor de cliënten, voor hun familie en naasten, voor de gemeenschap in het algemeen en voor onszelf. We doen ons uiterste best en vragen iedereen nadrukkelijk om zich te houden aan de richtlijnen. Zorg doen we met ons hart, dat is nu zo en dat is altijd zo geweest. Samen kunnen we dit, met elkaar en met begrip en de steun van de gemeenschap.”

Klopt het dat de tweede vaccinatieronde (afgelopen vrijdag, red.) onder bewoners in Pijnacker, is uitgesteld, omdat er simpelweg geen vaccins waren? Hoe kan dat en wat betekent dit voor de slagingskans? Want hoe langer wachten, hoe minder resultaat...
“Deze week is de tweede vaccinatieronde met het Pfizervaccin (verpleeghuiscliënten) en bovendien starten we met de eerste vaccinatieronde met het Modernavaccin (verzorgingshuiscliënten). In korte tijd worden alle cliënten die dit willen en toestemming hiervoor hebben gegeven gevaccineerd. Er is een hoge vaccinatiebereidheid. Voor wat betreft de tweede vaccinatieronde met Pfizer, hadden we inderdaad gehoopt dat dit vorige week zou kunnen plaatsvinden. Het betrof een voorlopige planning die we hadden gemaakt. De levering van het Pfizervaccin werd een week uitgesteld en daarmee ook de planning wat betreft het inzetten van mobiele vaccinatieteams, toezicht door specialisten ouderengeneeskunde, enzovoorts. Dit heeft geen effect op de werking van het vaccin. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van het RIVM en de Rijksoverheid.”


Meer berichten