CDA verrast over nieuwe informatie rondom kwestie aanbesteden | Telstar Online - Actueel nieuws uit Pijnacker-Nootdorp
Logo telstar-online.nl

CDA verrast over nieuwe informatie rondom kwestie aanbesteden

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Na verschijning van de brief De afvalstoffenheffing is geen Pinautomaat!, toegezonden aan de raadsfracties van alle Avalex-gemeenten, heeft de CDA-fractie Pijnacker-Nootdorp vragen gesteld over de informatievoorziening van het college richting de raad. 

Vorige week nog stemde de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp in met het aangaan van een publieke samenwerking tussen Avalex en HVC. Daarover had het CDA veel vragen, waaronder over de tariefsontwikkeling en de veronderstelling dat er geen werkende markt bestaat voor afval.

In de brief valt te lezen dat commerciële marktpartijen geschokt zijn door het eenzijdige beeld dat raadsleden is voorgespiegeld en op basis waarvan zij een gegronde keuze moesten maken. De marktpartijen stellen dat de informatie die de raadsleden hebben gekregen sterk sturend was naar één uitkomst, namelijk het aangaan van een publieke samenwerking tussen Avalex en HVC. Ook noemen marktpartijen de informatie op cruciale punten onvolledig, onjuist en niet actueel. CDA-woordvoerder Meijer is geschokt over deze aantijgingen en wil de onderste steen boven: “Wij hebben ingestemd en waren op voorhand, maar ook nadat het KplusV-rapport was verschenen, kritisch over het aangaan van een samenwerking met HVC. In de fractie konden we op basis van de ons ter beschikking gestelde informatie echter niet onderbouwen waarom we zouden moeten twijfelen aan de positieve grondhouding richting HVC. Deze brief geeft ons aanleiding om alsnog kritische vragen te stellen, ook over de informatievoorziening.”

Het CDA kreeg ook ter oren dat het voor inwoners soms moeilijk te begrijpen is wat de consequenties zijn van een publieke samenwerking met HVC in plaats van periodiek aanbesteden bij een marktpartij. Meijer: “Het afvaldossier is wat dat betreft ook niet het meest eenvoudige dossier. Voor veel inwoners gaat het hoofdzakelijk om de vraag hoe hoog de afvalstoffenheffing wordt en hoe van hen wordt verwacht dat zij hun afval aanbieden.” Welke partij het afval vervolgens verwerkt is minder van belang, aldus Meijer. Hij voegt toe: “Het leek er, op basis van de beschikbare informatie, op dat de keuze voor HVC als verwerker van het door Avalex opgehaalde afval op voor inwoners belangrijke punten gunstig zouden uitpakken. Dat wil zeggen: een gunstig tarief voor de afvalverwerking en goede mogelijkheden voor nascheiden. Nu wijst nieuwe informatie erop dat de geschetste tarieven lager liggen dan wat daarover in het rapport van KplusV staat vermeld. Dat had ons mogelijk een ander besluit doen nemen.”

Het CDA vraagt zich nu af hoe het college aankijkt tegen een publieke samenwerking met HVC in het licht van de nieuwe informatie. “Het CDA vraagt zich af hoe het college aankijkt tegen deze nieuwe informatie. Als deze informatie feitelijk juist blijkt te zijn, hadden college en raad dan tot een ander besluit gekomen?”, aldus Meijer.

Hierbij ook de link naar de vragen en de brief van EEW: Schriftelijke vragen CDA de afvalstoffenheffing is geen pinautomaat en Avalex Brandbrief De afvalstoffenheffing is geen Pinautomaat! 2021 02 15.

Meer berichten