Logo telstar-online.nl

Raad stelt derde wijziging APV 2017 vast

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - In 2017 is de Algemene Plaatselijke Verordening Pijnacker-Nootdorp (APV) vastgesteld. Verschillende ontwikkelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid, schaarse vergunningen en duurzaamheid, zijn de aanleiding om een frisse blik te werpen op de APV en daar waar nodig is wijzigingen aan te brengen. 

De wijzigingen voorgesteld door het college werden afgelopen donderdag vastgesteld door de raad. De fracties van Gemeentebelangen en PvdD dienden amendementen in, die niet werden gesteund door de overige fracties. Ook een motie van Gemeentebelangen werd niet ondersteund. 

Gemeentebelangen
Bij de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, dient de fractie van Gemeentebelangen een aantal amendementen in. Het eerste amendement van Gemeentebelangen ging over het parkeren van voertuigen in het groen en in de wadi’s. Dit amendement werd gesteund door de PvdD. Portefeuillehouder Francisca Ravestein ontraadde het amendement. Volgens haar komt dit wel eens voor, maar is het geen structureel probleem. Het tweede amendement ging over het verbod om winkelwagentjes onbeheerd achter te laten. Volgens portefeuillehouder Ravestein is het moeilijk te traceren wie de winkelwagentjes achter laten. Ook dit amendement wordt ontraden. 

Het derde amendement betreft het voorkomen van geluidsoverlast, veroorzaakt door dieren voor degene die zorg heeft voor het dier. Volgens portefeuillehouder Ravestein is dit een zaak waar buren samen uit zouden moeten komen. Verder vraagt Gemeentebelangen met een motie om cameratoezicht in de winkelcentra in Nootdorp en Pijnacker te plaatsen om criminaliteit tegen te gaan. Zowel portefeuillehouder Ravestein als meerdere raadsleden vinden dit een ingrijpende maatrelen, die niet zomaar even genomen kan worden. Een dergelijke overweging zou eerst in de raad besproken moeten worden.

Eerlijk Alternatief en PvdD
Naast gemeentebelangen diende ook Eerlijk Alternatief een amendement, die achteraf werd ingetrokken. Het amendement ging over de uitbreiding van de openingstijden terrassen van 2 naar vijf maanden tussen mei en september tussen 7:00 uur en 00:00 uur. Portefeuillehouder Ravestein gunt de ondernemers extra omzet wanneer de horeca weer open mag, maar vindt een dergelijke uitbreiding te groot. Dit zou volgens haar overlast voor de buurtbewoners kunnen geven. De meeste raadsleden delen deze mening. Ze zijn niet perse tegen het idee, maar vinden wel dat dit eerst met de omwonenden besproken moet worden. Aan de hand van deze feedback besloot Ben Glaser het amendement in te trekken en in het nieuwe jaar met een nieuw voorstel te komen. 

De PvdD diende een amendement in om het carbidschieten geheel te verbieden. De fractie van PvdD is bang dat het landelijk vuurwerkverbod ervoor zal zorgen dat carbidschieten als alternatief wordt gebruikt. Om dit te voorkomen stelt de fractie van PvdD voor om een verbod op te nemen, zodat handhaven makkelijker wordt. De CU-SGP steunt de PvdD hierin. Het amendement werd uiteindelijk verworpen.

Meer berichten