Er is genoeg te koop in Pijnacker-Nootdorp, maar de prijzen zijn sky high.
Er is genoeg te koop in Pijnacker-Nootdorp, maar de prijzen zijn sky high.

Wethouder Van Kuppeveld: “Startersleningen zijn duwtje in de rug”

do 10 dec 2020, 09:49 Actueel

Bij de behandeling van de Kadernota 2020 is er een motie aangenomen om in 2020 een raadsvoorstel uit te werken om het beleid rondom de startersleningen voort te zetten. Daarbij is ook gevraagd om opnieuw naar het benodigde krediet te kijken. De woningmarkt wordt jaar op jaar minder toegankelijk voor koopstarters.

“We zien de starterslening als een duwtje in de rug voor starters, die de stap naar koop niet kunnen maken in onze markt in Pijnacker-Nootdorp”, zegt wethouder Frank van Kuppeveld.

Starterslening
De starterslening is een aanvullende hypotheek met een looptijd van 30 jaar, die het verschil overbrugt tussen de prijs van het huis en de maximale (reguliere) hypotheek, die (op basis van inkomen) bij de bank verkregen kan worden. De eerste drie jaar hoeft de starter nog niets af te lossen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voert de starterslening uit voor 241 (2019) gemeenten die bereid zijn hiervoor krediet beschikbaar te stellen. De starterslening wordt verstrekt met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De starterslening is maximaal € 40.000 en kan op dit moment worden aangevraagd voor woningen met een maximale koopgrens van € 240.000.

De starterslening verhoogt de kansen voor met name starters, die een woning zoeken in Pijnacker. Voor de kernen Nootdorp en Delfgauw is de meerwaarde onder de huidige marktomstandigheden beperkt. Barend Van de Kraats (D66) geeft aan dat volgens sommige banken er olie op het vuur wordt gegooid door startersleningen mogelijk te maken. Wethouder Van Kuppeveld denkt echter van niet. “De hypotheekrente aftrek en de lage rente heeft met name olie op het vuur gegooid en voor een stijging van de huizenprijzen gezorgd en niet zozeer de startersleningen. Deze hebben een beperkte impact op een beperkt aantal mensen. Startersleningen zijn slechts de kruimels ”, zegt de wethouder.

Voordelen en kanttekeningen
De woningen zijn duurder geworden, maar de maximale koopgrens voor een starterslening is hetzelfde gebleven. Vanuit zowel de WOZ-waarde van de woningvoorraad, de verkoopprijzen van de woningen in 2019 en het actuele aanbod, is een verhoging van de maximale koopprijs wenselijk. Bernard Minderhoud (Gemeentebelangen) vraagt zich af of een verruiming van de grens nut heeft aangezien er andere landelijke maatregelen zijn ingevoerd bijvoorbeeld het afschaffen van de overdrachtsbelasting. Volgens wethouder Van Kuppeveld zijn de landelijke maatregelen niet voldoende en gelden ze niet altijd voor iedereen.

Actuele situatie
Sinds 2013 heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp de starterslening met een bijbehorende verordening en is € 2,5 miljoen krediet beschikbaar gesteld. Uit het krediet zijn inmiddels 90 leningen verstrekt. Wethouder Van Kuppeveld geeft aan dat een groot deel van de aanvragers de leningen vroegtijdig heeft afgelost. Op basis van het aflossingsgedrag bij ons in de gemeente Pijnacker-Nootdorp lijkt het risico op betalingsachterstanden en schulden voor de starter beperkt.

Uit de krant