Logo telstar-online.nl

Oproep algemene ledenvergadering Oliveo

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker - Het bestuur van voetbalclub Oliveo nodigt leden uit voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Aanmelden is verplicht, benadrukt het bestuur.

Deze ALV zal worden gehouden op maandag 14 december 2020 van 20.00 tot 21.30 uur. N.a.v. de laatste corona gerelateerde maatregelen kan er maar een beperkt aantal leden in de kantine worden toegelaten. Voor het fysiek bijwonen van de ALV kunnen, naast het bestuur, maximaal 20 leden in de kantine aanwezig zijn. Hiervoor geldt dat je je moet inschrijven. De bar in de kantine is deze avond gesloten. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar secretaris@oliveo.nl. Doe dit voor 11 december!

Toewijzing van plaatsen om fysiek aanwezig te kunnen zijn gaat op volgorde van aanmelding. Ereleden en leden van verdienste hebben voorrang bij toewijzing. Degene die, nadat zij zich aangemeld hebben, de vergadering fysiek kunnen bijwonen, zullen hiervan bericht ontvangen. Naast het fysiek aanwezig zijn, kan de vergadering ook online via een live Webinar gevolgd worden. Ook hiervoor geldt dat aanmelden noodzakelijk is.

Kijk mee op: https://rv-webdiensten.webinargeek.com/algemene-ledenvergadering-vv-oliveo-2020. Voor deelnemers aan de fysieke en online vergadering zijn vergaderstukken beschikbaar. De vergaderstukken zullen uiterlijk zaterdag 12 december via de mail toegestuurd worden. In verband met deze mix van fysiek en digitaal vergaderen verzoekt men uiterlijk maandag 14 december voor 12.00 uur uw vragen in te dienen via secretaris@oliveo.nl. Dit bevordert de voortgang en biedt u de gelegenheid duidelijk uw vraag te stellen. Na ruim 9 jaar nemen John Weijgertse en Ruud Schalkwijk per 1 januari 2021 afscheid als voorzitters. Kandidaten voor deze bestuursfunctie kunnen zich, bij voorkeur vóór de ALV, via mail opgeven bij secretaris@oliveo.nl.

Meer berichten