Afbeelding
COPYRIGHT NNF

Dagelijkse activiteiten uit blijven voeren, ook met dementie

zo 6 dec 2020, 20:09 Actueel

Mensen met dementie worden vaak beperkt in hun dagelijkse activiteiten. Het geheugen gaat achteruit en het besef van tijd en oriëntatie kan verloren gaan. Het denken gaat soms trager en het inschatten van situaties verloopt moeizamer. De persoon met dementie verliest zijn onafhankelijkheid en de deelname aan sociale activiteiten vermindert. Daarmee vermindert ook de kwaliteit van leven. 

Ergotherapie heeft als doel mensen met beperkingen zo goed mogelijk hun dagelijkse activiteiten uit te laten voeren in hun eigen omgeving. Het kan bijvoorbeeld gaan om douchen, aankleden, koffie zetten, koken, tuinieren, een boodschap doen of hobby’s uitvoeren. Ergotherapie bij mensen met dementie vindt daarom aan huis plaats.

Wat doet de ergotherapeut?
De ergotherapeut richt zich op activiteiten uit het dagelijks leven van mensen met dementie én hun mantelzorgers. De mantelzorger is de meest betrokken persoon uit de omgeving. Mantelzorgers kunnen partner, kind, een ander familielid, vriend of buur zijn van een persoon met dementie.

Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij wat voor de cliënt belangrijk is, zijn de volgende stappen nodig:
- een gesprek met de persoon met dementie en de mantelzorger over dingen die zij allebei belangrijk vinden om te doen. Dit zal vaak gaan over welke taken en rollen zij hadden, wat er veranderd is, waar zij tegen aan lopen en wat dat voor hen betekent.
- een gesprek met alleen de mantelzorger over hoe het gaat, wat veranderd is en wat de mantelzorger belangrijk vindt.
- één of meerdere observaties van activiteiten die de persoon met dementie gewend is te doen. De ergotherapeut observeert wat goed gaat en wat lastig is of niet lukt. Hiermee krijgt de ergotherapeut een indruk waardoor dit veroorzaakt wordt en waar mogelijke aangrijpingspunten liggen voor behandeling.
- Inventarisatie woonomgeving.
- gezamenlijk bepalen aan welke doelen gewerkt wordt, wat de knelpunten zijn en waar de prioriteiten liggen.

Tijdens de behandeling kan de aandacht liggen:
- op het aanpassen van de omgeving, bijvoorbeeld het plaatsen van beugels en een douchezitje om de kans op vallen te verkleinen.
- het aanleren van strategieën, bijvoorbeeld zorgen dat de benodigdheden voor het zetten van koffie klaar staan.
- het coachen van de mantelzorger.

Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de vaardigheden van de persoon met dementie en die van de mantelzorger. Mogelijke oplossingen worden praktisch uitgeprobeerd.

Resultaten
Uit onderzoek blijkt dat de behandeling volgens de richtlijn “Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers Aan Huis (EDOMAH-programma)” veelbelovende resultaten laat zien. Het blijkt dat ergotherapie aan huis het dagelijks functioneren van mensen met lichte tot matige dementie kan verbeteren. Daarnaast kan het de draaglast van de mantelzorger vergroten. De mantelzorger voelt zich bekwamer bij het begeleiden en de zorg voor de oudere met dementie.

Verwijzing
Via uw huisarts of specialist kunt u een verwijzing voor ergotherapie krijgen. Per kalenderjaar wordt tien uur ergotherapie aan huis, vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering, vergoed. Dit maakt aanspraak op het eigen risico. Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Ergotherapie Pijnacker
Bianca Stappers
06 – 28 35 18 67
info@ergotherapiepijnacker.nl
www.ergotherapiepijnacker.nl

Uit de krant