Oostlandse ondernemers houden ervan elkaar te ontmoeten.
Oostlandse ondernemers houden ervan elkaar te ontmoeten.

Afscheid bestuursleden VNO-NCW Oostland

vr 4 dec 2020, 13:14 Actueel

“In de polder word je niet wijs”, zegt Ilone Ammerlaan. “Het mooie van het netwerk is dat je breder kijkt dan je eigen bedrijf.” “Bovendien geeft VNO-NCW ondernemers een stem in Den Haag”, zegt Marc Houweling. Samen nemen zij afscheid als bestuurslid van de regionale ondernemersvereniging VNO-NCW Oostland. 

“Sociale interactie is heel belangrijk in het Oostland”, zegt Ilone. “Oostlandse ondernemers houden ervan elkaar te ontmoeten. Toen ik in 2015 voorzitter werd van VNO-NCW Oostland was het nog gebruikelijk dat de voorzitter en regiomanager alle bijeenkomsten zelf organiseerden. Wij besloten de boel op te schudden en ook de andere bestuursleden een meer actieve rol te geven. Tegenwoordig neemt ieder bestuurslid een bijeenkomst voor zijn rekening. Ik ben er trots op dat we het netwerk in het Oostland nieuw leven hebben ingeblazen.”

Korte lijntjes
“Ik vind het belangrijk dat we blijven benoemen dat er maar één ondernemersvereniging is die de stem van ondernemers laat horen bij de landelijke politiek”, zegt Marc. “VNO-NCW had bijvoorbeeld een stem bij de regeling Compensatie transitievergoeding. Zulke successen maken het lidmaatschap meer dan waard. Juist in deze coronacrisis is het goed om lid te zijn. We overlegden regelmatig in de Malietoren, het hoofdkwartier van VNO-NCW in Den Haag, over wat er speelde bij de achterban. Dan zag je dat de lijntjes met de politiek erg kort zijn. Als er een erg ‘heet’ onderwerp was, gebeurde het wel eens dat ter plekke nog gebeld werd met de landelijke politici om het op tafel te krijgen. Of het werd direct geagendeerd.”

Marc is een verbinder. Hij was sinds 2014 bestuurslid van VNO-NCW Oostland en richtte zich vooral op de A12-corridor. Hij bracht ondernemers, gemeenten en andere overheidsinstanties bij elkaar. De overlegstructuur over het gebied langs de A12 was helemaal vastgelopen. Hij zorgde ervoor dat het Oostland en de omliggende gemeenten op dit vlak samenwerkten en een vuist maakten richting het regionaal en provinciaal bestuur. Verder stimuleerde hij dat met elkaar gekeken werd naar mogelijkheden om de regio te ontwikkelen en de infrastructuur beet te pakken. Ook was Marc een aantal jaar voorzitter van het DGA-netwerk van VNO-NCW West. Vanuit die positie bracht hij het belang van DGA’s in het Oostland onder de aandacht bij VNO-NCW West.

Verbindingen
Het Oostland is volgens Ilone anders dan andere regio’s. “Hier zijn veel productiebedrijven. In het netwerk spreek je de directeur-eigenaren. Het is fijn om ervaringen uit te wisselen met gelijkgestemden. Je kunt zoveel van elkaar leren en voor elkaar betekenen. De bedrijfsbezoeken gaven mij veel energie. Verder vond ik de koppeling van overheid, onderwijs en ondernemers leuk. Het is mooi dat je als ondernemer een rol kunt spelen in het onderwijs. We werkten bijvoorbeeld samen met SOB Oostland aan het hybride leren.” “Uit de samenwerking met overheid en onderwijs valt nog veel meer te halen”, vult Marc aan. “Er is een grote afstand tussen overheid en onderwijs.” Ilone: “Ik heb wel geleerd dat de initiatieven uit het bedrijfsleven moeten komen. Ondernemers zijn heel praktisch ingesteld. Tijdens de bijeenkomsten leggen zij de verbindingen en ontstaan er samenwerkingen.”

Ilone en Marc staken jarenlang veel tijd in het bestuurswerk voor VNO-NCW Oostland. Beiden maken geen concrete plannen hoe zij de tijd die nu ontstaat gaan invullen. Ze gaan op in de waan van de dag en zien wat er op hun pad komt. Zeker is dat zij deel blijven uitmaken van het netwerk en dat zij elkaar weten te vinden.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Tjapko Visual Branding en Pascale Warners van ComPas tekst en redactie. Voor meer informatie, nieuws en achtergronden, kijk op www.vno-ncwwest.nl/regio/oostland..


- advertentie -


Uit de krant