Afbeelding
Ingezonden

Klapwijk van het aardgas af?

Actueel 2.603 keer gelezen

Met enige verbazing las ik het artikel in de Telstar van 28 oktober dat, in het kader van het herinrichten van de wijk Klapwijk het Rijk een toezegging van 7,5 miljoen heeft gedaan om de wijk aardgas loos te maken? Ik wist van de plannen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp om de wijk te herinrichten (inclusief het ophogen van praktisch de gehele wijk), maar om de wijk van het gas af te krijgen is toch redelijk nieuw voor mij. 

Klaarblijkelijk is de gemeente al veel verder dan de meeste bewoners van de wijk en heeft inmiddels toezegging voor ruim 7 miljoen. Mijn verbazing werd alleen de week erna nog groter omdat ik niet één reactie in dit weekblad kon bespeuren van bezorgde bewoners… Ik begrijp dat we goed/beter met ons milieu moeten omgaan, en dat op termijn onze energievoorzieningen zullen veranderen. De hele energietransitie is mijns inziens echter een containerschip dat niet 1-2-3 van koers kan veranderen, dat heeft tijd nodig. Er liggen nu klimaatdoelstellingen voor 2050 waarbij iedereen in Nederland van het gas af moet zijn. Alleen, zijn die doelstellingen realistisch, en niet te ambitieus? 

Kijk; een nieuwe woonwijk zoals Park van Buijsen in Pijnacker wordt aardgas loos gerealiseerd; de kopers van een nieuw huis schaffen direct zonnepanelen en een warmtepomp waar bij de bouw rekening mee gehouden wordt, want waar laat je in die relatief kleine woningen (voormalig premie A en -C woningen) een warmtepomp? Volgens mij past dat niet. Volgens een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving van augustus 2020 zijn de meeste voorgestelde verduurzamende maatregelen zoals zonnepanelen, een warmtepomp en allerlei isolatiemaatregelen financieel gezien niet rendabel genoeg; de investeringen zijn aanzienlijk hoger dan vooraf ingeschat en de behaalde resultaten worden te rooskleurig voorgesteld. Los van een aantal praktische problemen (waar zet je die warmtepomp in je krappe rijtjeshuis?) heb je snel over investeringen van zo’n € 25.000 tot zo maar € 30.000,-; met de besparingen op energielasten in 40, wellicht pas 50 jaar terugverdiend! Dus alleen met dikke subsidies en behoorlijke investeringen zal dit niet haalbaar zijn. Nederland lijkt hier een eigengereide visie te volgen in tegenstelling tot omringende landen zoals Duitsland en België. In deze landen worden nog subsidies verstrekt aan particulieren die investeren in een gasaansluiting, is dit niet enorm tegenstrijdig? 

Daarnaast is de wijk ombouwen naar aardgas loos er één met wellicht een dubbel moraal; iedereen in de wijk van het gas af omdat we warmte krijgen van één partij zoals voorgesteld Wayland Energy. Maar hoe wordt die warmte geproduceerd? Naast geometriebronnen door biomassacentrales… Juist; zo’n centrale die er op het laatste moment in Pijnacker toch niet kwam. Landelijk schijnt de subsidie van de overheid voor biomassacentrales te zijn stopgezet. Dus zijn we op deze wijze dan echt milieubewust bezig? En is het wenselijk met een hele wijk, wat betreft capaciteit en kosten afhankelijk te zijn van één leverancier? In het verkooppraatje van de gemeente op de voorpagina van de Telstar wordt verder gezegd dat de wijk uiterlijk 2028 op het warmtenet moet zijn aangesloten...? Volgens mij zijn de eerste werkzaamheden nu al begonnen; betekent dit dat Klapwijk de komende 8 jaar nog in de verbouw zit? Ik hoop dat de (lokale) beleidsbepalers de aflevering van Zondag met Lubach van 8 november jl. hebben gekeken, en deze anders zeker even moeten terugkijken; Arjan Lubach legt haarfijn uit waar het (echt) om gaat. Met het onderzoek van het Planbureau Leefomgeving en de bevindingen van Lubach zeg ik: Niet doen!

R.T. Pijnacker (Klapwijk)


Uit de krant