De hermelijn heeft een zwarte punt aan de staart. (foto: Gerard de Hoog)
De hermelijn heeft een zwarte punt aan de staart. (foto: Gerard de Hoog)

Kleine marterachtigen in Groenzoom

vr 13 nov 2020, 13:59 Actueel 1.356 keer gelezen

Begin oktober schreef ik over martermeldingen in de natuurrubriek. Enkele dagen later maakt dochter Inge mij attent op een artikel over kleine marterachtigen in de Groenzoom.

Het artikel staat op de website van de Groenzoom en is geschreven door Alyssa van der Linden. Het gaat over onderzoek dat ze heeft gedaan voor haar studie Dierwetenschappen in Wageningen. Eind oktober spreek ik Alyssa in het onderzoeksgebied. Ze vertelt vol enthousiasme:

“Ik heb vier maanden stage gelopen bij Antea group. Dit ingenieursbureau heeft een team ecologen in dienst, die in opdracht de aanwezigheid van beschermde diersoorten onderzoeken in gebieden waar ingrepen zijn gepland. Kleine marterachtigen zijn in een aantal provincies beschermd, maar ze zijn lastig te vinden. Ook met cameravallen krijg je ze niet makkelijk in beeld, omdat ze watervlug zijn. Mijn onderzoeksvraag was of lokstoffen effectief gebruikt kunnen worden om deze dieren voor de camera te krijgen. De lokstoffen die ik heb getest zijn gebaseerd op voeding.” Alyssa vertelt dat ze haar onderzoek in de Groenzoom heeft uitgevoerd, omdat vanuit waarneming.nl bekend was dat daar wezels en hermelijnen leven. 

De beheerder van de Groenzoom verwachtte ook bunzingen in het gebied. In overleg met de beheerder heeft ze vijf verschillende meetlocaties gekozen. Hierbij hebben ze gelet op de aanwezigheid van dekking, want kleine marterachtigen verplaatsen zich bij voorkeur ongezien. Eén van de meetlocaties bevond zich in de faunapassage onder het viaduct voor de N471. Deze passage is met boomstronken ingericht, speciaal voor marterachtigen. Op de vijf gekozen meetlocaties plaatste Alyssa vijf cameravallen met verschillende lokstoffen en een controle zonder lokstof. Gedurende tien weken hebben de vijfentwintig camera’s beelden vastgelegd van: hermelijn (3x), wezel (18x) en bunzing (28x). Een aantal van deze foto’s zijn te zien in het artikel van Alyssa op www.degroenzoom.nl

Conclusies over de lokstoffen wil ze nog niet onthullen, want ze schrijft hierover een artikel voor ‘Lutra’, het tijdschrift van de Zoogdiervereniging. Ze wil alvast wel verklappen dat er ook zonder lokstoffen dieren voor de camera kwamen. De bunzingbeelden zijn allemaal ‘s nachts vastgelegd, terwijl wezels en hermelijnen zich uitsluitend overdag lieten fotograferen. Hoeveel marterachtigen er in de Groenzoom leven kan Alyssa niet inschatten, maar waarschijnlijk ging het om minstens twee verschillende bunzingen. De meeste waarnemingen zijn gedaan in de faunapassage. Deze voorziening lijkt dus wel te werken.

Caroline


Uit de krant