Logo telstar-online.nl

Spannende race over wel of niet invoeren ja/ja sticker

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Vanavond neemt de gemeenteraad een besluit over de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk. De ondernemers verwachten dat minder dan de helft van de inwoners de ja/ja sticker op de brievenbus zal plakken, waarmee maar de helft van de doelgroep bereikt zal worden. 

Ondanks dat de ondernemers begrijpen dat dit beter zal zijn voor het milieu, vinden zij de economische belangen met name in deze tijd zwaarder wegen. Uit de oordeelvormende vergadering is gebleken dat er nogal wat verdeeldheid heerst over het wel of niet invoeren. Toch lijkt het erop dat er een kleine meerderheid uiteindelijk voor de invoering zal kiezen.

Op 11 juli 2019 heeft de raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp een motie aangenomen met het verzoek aan het college, om te onderzoeken hoe de ja/ja-sticker ingevoerd kan worden. De invoering van de ja/ja-sticker, ook wel het opt-in systeem genoemd, houdt in dat het huidige systeem van verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk wordt omgedraaid. Ongeadresseerd reclamedrukwerk mag dan uitsluitend bezorgd worden als de bewoner een ja/ja sticker op de brievenbus heeft geplakt.

Voorstanders
De fracties van de VVD, D66, PPN en PvdD staan positief tegenover de invoering van de ja/ja sticker. “De milieuwinst is voor de partij de doorslaggevende factor”, zegt Carla van Viegen (PvdD). Volgens Van Viegen zijn er in het digitale tijdperk genoeg andere advertentiemogelijkheden. Jan-Willem Maas (PPN) ziet zelfs graag een versnelde invoer van de sticker.

Tegenstanders
Harald van Zielst (TROTS) noemde het voorstel zelfs een belediging voor de ondernemers en zijn de gevolgen voor de ondernemers en de leefbaarheid van het dorp te groot. Janno Meijer (CDA) heeft duidelijke vraagtekens bij het plan. Volgens hem zijn de ondernemers te weinig betrokken bij het gehele proces. Dit beaamt Sabine Zondag, die namens de ondernemers in de gemeente, de raad toesprak. Ook vindt de partij dat het onderscheid tussen informatief en commercieel drukwerk moeilijk te maken en te handhaven is. De fractie van het CDA overweegt om donderdag met een motie te komen om het plan in te trekken en actief in te zetten op de promotie van de nee/ja stickers.

Ook Eerlijk Alternatief is tegen de invoering van de ja/ja sticker en vindt dat de gemeente juist in deze tijd achter de ondernemers zou moeten staan. Volgens de partij zou het college in gesprek moeten met de ondernemers om te kijken hoe het beter zou moeten op gebied van duurzaamheid.

De ijskast in
Cock Weerheim (CU-SGP) vindt dat de ondernemers tijd moeten krijgen om op de invoering in te spelen en de burgers genoeg tijd om een goede keuze te maken. Gemeentebelangen was in eerste instantie voor het invoeren van de sticker, maar vindt bij nader inzien dat het voorstel nog even in de ijskast moet.

Meer berichten