Logo telstar-online.nl

Ingezonden: Ja-ja-sticker niet nu!

  •   keer gelezen   Actueel

Op 29 oktober aanstaande neemt de gemeenteraad een besluit over de invoering van een ja-ja-sticker. Invoering van een ja-ja-sticker beoogt het ongeadresseerd reclamedrukwerk in ons afval te verminderen. Echter, de timing van invoering van de ja-ja-sticker - per maart 2021 - is erg ongelukkig. Ook de door de fracties van de VVD en de PPN verschafte argumenten en cijfers ter ondersteuning van de maatregel overtuigen niet.

Eerst enkele feiten voor het juiste perspectief. Een huishouden krijgt per jaar 30 kg aan folders. Bij invoering van een ja-ja-sticker neemt, landelijk gezien, ongeveer 25% zo’n sticker. Dat betekent niet 75% minder folders, want nu al heeft 25% van de huishoudens een nee-nee/nee-ja-sticker. Dat geldt ook voor onze gemeente. Bij 50% van de huishoudens verandert de situatie dus. Zij krijgen bij invoering van een ja-ja-sticker geen folders meer. Dat scheelt per huishouden van gemiddeld 2,5 personen 15 kg aan folders, oftewel 6 kg aan papier per inwoner per jaar. Papier wordt zeer goed gerecycled (85%). Invoering van een ja-ja-sticker leidt daarom ‘slechts’ tot 1 kg minder restafval qua papier en tot 5 kg minder gerecycled papier per inwoner per jaar. Het positieve effect van een ja-ja-sticker is dus relatief gering.

In de huidige covid-19-periode hebben lokale ondernemers het zwaar. Via een prima inspraak door Sabine Zondag in de raadsvergadering van 15 oktober jl. hebben zij met goed onderbouwde argumenten stevig bezwaar gemaakt tegen een snelle invoering van een ja-ja-sticker. Zij gaven o.a. aan dat folders voor hen een belangrijk wapen zijn in de concurrentie met de grote internetbedrijven. Verder dat de omschakeling van gedrukte naar digitale folders veel werk vergt en dat een invoering per maart 2021 daarom veel te vroeg komt. In de inspraak gaven onze ondernemers aan verdere stappen te willen zetten bij het verduurzamen. Laten we hen om te beginnen een aantal jaren de tijd geven om een duurzaam alternatief te ontwikkelen voor de folders. De VVD-fractie vindt dit niet nodig. Wie moeten we echter geloven: Sabine Zondag die spreekt namens de gezamenlijke ondernemers of VVD-woordvoerder Turion die alleen zijn drankzaak als een succesvol voorbeeld noemt? Waarom moet uitgerekend nu het tapijt onder de voeten van onze lokale ondernemers vandaan worden getrokken?

In Rotterdam is door de reclamefolderbranche via een rechtszaak afgedwongen dat een ja-ja-sticker zo’n 15 maanden later ingevoerd zal worden. De reclamefolderbranche in Rotterdam voelde zich ‘onnodig overvallen’. Zij wilden een langere overgangsperiode en hebben dat bij de voorzieningenrechter voor elkaar gekregen. Laten wij in onze gemeente deze uitspraak van de voorzieningenrechter ook volgen en onze ondernemers om te beginnen meer tijd geven.

De VVD-fractie spiegelt ons voor dat de ja-ja sticker een mooie meevaller oplevert voor de portemonnee van elk bedrijf en huishouden omdat de gemeentelijke lasten dan lager worden. Elke cijfermatige onderbouwing ontbreekt echter. Om hoeveel euro’s gaat het voor een huishouden en om hoeveel procent van de totale afvalheffing? Op 29 oktober a.s. zouden zij deze toch aan de gemeenteraad moeten kunnen overleggen. Dan wel graag er rekening mee houden dat folders maar een (klein) deel van het papier uitmaken dat in ons restafval wordt aangetroffen. Denk bijvoorbeeld aan de kartonnen verpakkingen van voedsel en kleine gebruiksartikelen. Daarbij ook graag een realistische schatting van foldermateriaal dat netjes als OPK-afval wordt gescheiden.

Wanneer de gemeenteraad aanstaande donderdag besluit over de invoering van een ja-ja-sticker, dan zou het veel beter zijn om de invoering uit te stellen. Verder zou kunnen worden besloten om inwoners er nadrukkelijker op te wijzen dat zij met een ja-nee of een nee-nee sticker zelf kunnen aangeven of zij een voorkeur kenbaar kunnen maken. De mate waarin dat dan (meer) wordt gedaan dan nu het geval is, levert ook een objectiever beeld op van hun opvattingen. En niets hoeft de leden van de VVD- en PPN-fractie er dan van te weerhouden om daarover een folder huis aan huis te verspreiden...

Erik de Goede en Steven Duursma

Meer berichten